Objavljeno: .
Ažurirano: 5. studenoga 2021.

Capek, Dragan (Zagreb, 10. X. 1905 – Zagreb, 16. V. 1992), agronom, stručnjak za poljoprivredne strojeve.

Diplomirao je 1927. na Gospodarsko-šumarskome fakultetu (od 1929. Poljoprivredno-šumarski fakultet; od 1992. → Agronomski fakultet) u Zagrebu, gdje je 1958. doktorirao disertacijom Prilog proučavanju tehničko-ekonomskih uslova mehanizacije ratarstva na krupnim socijalističkim gospodarstvima u Hrvatskoj i habilitirao se temom Mehanizacija proizvodnje kukuruza. Radio je kao asistent i upravitelj raznih odjela državnih dobara Belje i Topolovac (1927–41) te Seleš (1941–43). Od 1943. do kraja rata bio je stručni referent pri kotarskom, okružnom i oblasnom Narodnooslobodilačkom odboru u Slavoniji i u Povjereništvu poljoprivrede ZAVNOH-a. U Beogradu je od 1945. vodio Upravu za poljoprivredno mašinsku službu pri Ministarstvu poljoprivrede, a od 1947. Savezni institut za mehanizaciju poljoprivrede. Na Poljoprivredno-šumarskome fakultetu u Zagrebu zaposlio se 1953. kao docent i predstojnik Zavoda za poljoprivredno strojarstvo (danas Zavod za mehanizaciju poljoprivrede). Umirovljen je 1963. u zvanju redovitoga profesora.

Bavio se istraživanjem učinkovitosti i kvalitete poljoprivrednih strojeva, te mehanizacijom poljoprivrede i ratarskih usjeva. S → J. Brčićem i D. Komunjerom organizirao je prvi poslijediplomski studij iz područja mehanizacije poljoprivrede u SFRJ. Objavljivao je članke u Biltenu Poljodobra i Agrotehničaru (glavni urednik 1967) te mnoga skripta, udžbenike i knjige poput: Osnovi strojarstva (1961), Poljoprivredno strojarstvo II (1961–68), Poljoprivredna oruđa za ratare I (1966), Poljoprivredni traktori (1973).


Ostali podatci
Što pročitati?

I. Todorić: In memoriam Dr. Dragan Capek. Agronomski glasnik, 54(1992) 3, str. 219–220.

S. Košutić: Povijesni prikaz Zavoda za mehanizaciju poljoprivrede Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1919–2019. Zagreb, 2019.

Iz arhive LZMK-a

F. Juras: CAPEK, DRAGAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, 1989., str. 569–570.

Capek, Dragan
Agronom, stručnjak za poljoprivredne strojeve.

Opći podatci
Ime
Dragan
Prezime
Capek
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 10. 10. 1905.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 16. 05. 1992.
Povezane osobe
Povezane ustanove

Kategorije i područja
Kategorija