Objavljeno: .
Ažurirano: 6. listopada 2021.

Fantoni, Raimund (Virje, 7. X. 1880 – Zagreb, 23. IX. 1968), strojarski inženjer i pionir eksperimentalnih istraživanja iz područja mehanizacije.

Visoku tehničku školu završio je 1909. u Beču, gdje se potom specijalizirao (1911) kao stipendist hrvatske Zemaljske vlade. Od 1918. bio je nastavnik na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu (→ Agronomski fakultet), od 1920. redoviti profesor; umirovljen je 1952. Bio je voditelj Katedre za opće i gospodarsko strojarstvo (od 1945. Zavod za poljoprivredno strojarstvo) i dekan Fakulteta 1926–27.

Surađivao je u gradnji strojarskih uređaja za vodovode na Sušaku i u Novom Vinodolskom, te gradnji električnih centrala (u Novoj Gradiški, Pleternici, Vinkovcima i Lepoglavi) i njihovu proširenju (u Sisku, Vukovaru i Novoj Gradiški). Surađivao je u gradnji tvornica glinene robe u Novigradu Podravskom, sadre u Blagaju kraj Bosanskog Novog, šešira u Galdovu kraj Siska, leda i hladionice na Sušaku, više crpnih postaja za melioraciju. Izradio je osnove za iskorištenje vodnih snaga potoka Očure, Gradne, Blizneca, rijeka Gacke i Like te Plitvičkih jezera. Radio je na rekonstrukciji rasvjete u zagrebačkom HNK-u. Jedan je od osnivača Kemijske industrije d. d. u Zagrebu (1918). Bavio se modeliranjem zrakoplova. Autor je patenata Plug s pomičnim ralom (1932) i Motor pogonjen alkoholom (1936) te tridesetak znanstvenih i stručnih radova. Napisao je knjige i udžbenike Električna centrala u Zagrebu (1913), Gospodarsko strojarstvo (Poljoprivredne mašine) (1929), Opće strojarstvo (1949), Strojevi pilane (1952) i Poljoprivredni strojevi (1954).


Ostali podatci
Što pročitati?

A. Ogrizek: R. Fantoni, Gospodarsko strojarstvo. Gospodarski list, 88(1929) 4, str. 60.

V. Škorić: R. Fantoni, Gospodarsko strojarstvo. Gospodarska smotra, 1929., 1/2, str. 42–43.

Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860–1960. Zagreb, 1963., str. 416–417.

Iz arhive LZMK-a

M. Kolar-Dimitrijević: FANTONI, RAIMUND. Hrvatski biografski leksikon, sv. 4, 1998., str. 134.

Fantoni, Raimund
Udžbenik Poljoprivredni strojevi, 1954.

Strojarski inženjer i pionir eksperimentalnih istraživanja iz područja mehanizacije.

Opći podatci
Ime
Raimund
Prezime
Fantoni
Mjesto i datum rođenja
Virje, 07. 10. 1880.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 23. 09. 1968.
Povezane ustanove

Kategorije i područja
Kategorija