Objavljeno: .
Ažurirano: 21. prosinca 2021.

Koudelka, Viktor (Vyškov, Češka, 24. VII. 1889 – Zagreb, 27. IV. 1946), agronom, stručnjak za tehnologije poljodjelske proizvodnje.

Studij je završio na Visokoj poljodjelskoj školi u Beču, gdje je 1914. i doktorirao disertacijom Über den Einfluss der Salze der Brauwassers auf die chemische Zusammensetzung von Würze und Bier. Nakon studija ostao je u Beču na Visokoj školi i državnoj pokusnoj stanici za proizvodnju piva. Došavši u Zagreb, 1920. osnovao je Zavod za gospodarsko-kemijsku tehnologiju na Gospodarsko-šumarskom fakultetu (→ Agronomski fakultet), na kojem je od 1921. bio izvanredni profesor, a od 1922. redoviti profesor i predstojnik Zavoda do 1946. Bio je dekan Fakulteta 1931–32. Uz to, predavao je šumarsko-kemijsku tehnologiju na Šumarskom odsjeku Fakulteta (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) (1921–25) te organsko-kemijsku tehnologiju na Kemijsko-inženjerskom odjelu → Tehničkoga fakulteta (sv. 4) u Zagrebu (1923–43). Glavno područje njegova rada bila je tehnologija poljodjelske proizvodnje. Bavio se problemima pivarstva, posebno poboljšanjem kvalitete pivske vode i proizvodnjom pivskoga slada, tehnologijom proizvodnje alkohola i octa te mogućnostima korištenja alkohola kao pogonskoga goriva. Napisao je skripta iz organsko-kemijske tehnologije. Autor je knjiga Tehnologija šećera (1929), Tehnologija alkohola (1944), Alkohol kao sredstvo za pogon eksplozivnih motora u inostranstvu i kod nas (s J. Bombellesom, 1930) te Proizvodnja vinskog octa (1935), prve knjige o proizvodnji vinskoga octa u nas.


Ostali podatci
Što pročitati?

Spomenica povodom 40-godišnjice Poljoprivrednog fakulteta 1919/20–1959/60. Zagreb, 1960., str. 136–137., 297.

Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860–1960. Zagreb, 1963., str. 442–443.

Agronomski fakultet 1919. – 1994. Zagreb, 1994., str. 102.

Iz arhive LZMK-a

F. Vešnik: KOUDELKA, VIKTOR. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 743.

Koudelka, Viktor

Agronom, stručnjak za tehnologije poljodjelske proizvodnje.

Opći podatci
Ime
Viktor
Prezime
Koudelka
Mjesto i datum rođenja
Vyškov (Češka), 24. 07. 1889.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 27. 04. 1946.

Kategorije i područja
Kategorija