Objavljeno: .
Ažurirano: 24. ožujka 2022.

Osatina grupa d. o. o., poljoprivredno-prehrambeno poduzeće iz Semeljaca. Osnovano je 1992. kao malo poduzeće za promet sjemenske robe, gnojiva i sredstava za zaštitu bilja. Godine 1998. u Semeljcima je osnovana tvornica sirkove metle, a 1999. silos i sušara za žitarice i uljarice. Nakon toga poduzeće je djelatnost proširilo na stočarsku i uz nju vezanu ratarsku proizvodnju, što je omogućeno akvizicijom govedarskih farmi u Viškovcima, Tomašincima, Ivankovu (do 2003) te svinjogojskih farmi Trnava 2007. i Đurđevac 2013. Proizvodnju je poduzeće zaokružilo izgradnjom triju bioplinskih postrojenja 2009–13. u kojima se viškovi stajnjaka rabe za proizvodnju električne energije, te staklenika i gljivarnika koji se zagrijavaju viškovima toplinske energije iz bioplinskih postrojenja. Organska masa koja nastaje kao nusprodukt proizvodnje rabi se za proizvodnju humusa, tj. organsko-mineralnih supstrata i poboljšivača tla.

Osatina grupa danas je među najvećim hrvatskim poduzećima te vrste. Ratarsku proizvodnju obavlja na 5000 ha zemljišta u zakupu te otkupljuje kulture s još 10 000 ha. Govedarska proizvodnja odvija se na četiri farme, od kojih su one u Ivankovu i Tomašincima s po 3000 muznih krava najveće takve farme u zemlji, pa je poduzeće vodeće po proizvodnji mlijeka u Hrvatskoj (više od 50 milijuna litara na godinu). Opseg je svinjogojske proizvodnje na dvjema farmama 45 000 tovljenika na godinu. Pogon za preradbu mesa zauzima 3380 m2 prostora, a u njemu se proizvode proizvodi robne marke Vero. Poduzeće raspolaže trima bioplinskim postrojenjima (u Viškovcima, Tomašincima i Ivankovu) ukupne snage 6 MW. Proizvodnja povrća i voća obavlja se u staklenicima površine 34 ha (uz bioplinska postrojenja) te na otvorenome, a proizvede se više od 30 000 t svježeg voća i povrća namijenjenoga tržištu; najveći europski gljivarnik u Ivankovu godišnjeg je kapaciteta 10 500 t gljiva. Poduzeće zapošljava više od 1500 radnika.


Ostali podatci
Mrežne poveznice
Osatina grupa d. o. o.
Poljoprivredno-prehrambeno poduzeće iz Semeljaca.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Semeljci
Godina osnutka
1992.