Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Čuljat, Mile (Ričice kraj Lovinca, 3. VIII. 1938), agronom, stručnjak za mehanizaciju u poljoprivredi.

Diplomirao je 1962. na Poljoprivrednom fakultetu (→ Agronomski fakultet) u Zagrebu, a doktorirao 1978. na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu disertacijom Optimalni odnosi kapaciteta mehanizacije i veličine ratarske proizvodne jedinice. Radio je u Poljoprivrednom poduzeću Tovarnik (1957–58), čazmanskoj poljoprivrednoj zadruzi (1962–63), te na poslovima poljoprivredne mehanizacije u PIK-u Vukovar (1964–71). U → Poljoprivrednom institutu u Osijeku od 1971. bio je savjetnik za mehanizaciju, a na Poljoprivredno-prehrambeno-tehnološkom fakultetu (→ Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek), na kojem je od 1987. bio izvanredni profesor, predavao je kolegije Osnove poljoprivrednog strojarstva i Transport u poljoprivredi. Bio je direktor Instituta za mehanizaciju, tehnologiju i graditeljstvo u poljoprivredi zagrebačkog Poljoprivrednog fakulteta (1983–85) na kojem je predavao kolegij Mehanizacija u ratarskoj proizvodnji.

Bavio se optimalizacijom kapaciteta mehanizacije, poboljšanjem proizvodnosti rada, smanjenjem utroška energije, integralnom tehnikom biljne proizvodnje i uvođenjem regulacijsko-informatičkih sustava u poljoprivrednu proizvodnju. Bio je glavni urednik časopisa Agrotehničar (1983–89), osnivač Hrvatskog društva za poljoprivrednu tehniku u Zagrebu (1985), te je pokrenuo časopis Profit u poljoprivredi kojega je bio prvi urednik (2000–05). Suautor je monografije Poljoprivredni kombajni (s J. Barčićem, 1997) i priručnika Proizvodnja kukuruza (s A. Pucarićem i Z. Ostojićem, 1997).


Ostali podatci
Što pročitati?

S. Košutić: Povijesni prikaz Zavoda za mehanizaciju poljoprivrede Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1919. – 2019. Zagreb, 2019., str. 23–24.

Iz arhive LZMK-a

F. Juras: ČULJAT, MILE. Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, 1993., str. 130.

Čuljat, Mile
Agronom i promicatelj poljoprivredne tehnike.

Opći podatci
Ime
Mile
Prezime
Čuljat
Mjesto i datum rođenja
Ričice kraj Lovinca, 03. 08. 1938.

Kategorije i područja
Kategorija