Objavljeno: .
Ažurirano: 28. siječnja 2022.

Puratić, Mario (Puretić) (Sumartin na Braču, 26. VI. 1904 – Santa Barbara, SAD, 6. I. 1993), izumitelj mehaničkoga koloturnika.

Iselio se u SAD 1929. Radio je u čeličanama te u luci u New Yorku. Nakon II. svj. rata preselio se u San Pedro, u kojemu su bili nastanjeni brojni hrvatski iseljenici, nekoć poznati ribari, gdje se zaposlio kao ribar. Radeći na tunolovcima, susretao se s tadašnjom problematikom toga posla. Izumio je mehanički koloturnik za brzo i lako izvlačenje mreže iz mora nazvan Power Block. Patentirao ga je 1954., a u hrvatskom se ribarstvu rabi od 1963. Zbog zasluga u ribarstvu Obrazovna fundacija za vlasnike intelektualnog vlasništva proglasila ga je 1975. izumiteljem godine. Od 1969. do 1979. na kanadskoj novčanici od pet dolara nalazila se slika ribarskoga broda s njegovim koloturnikom. Od 1954. do smrti Puratić je Patentnom uredu SAD-a prijavio više od 20 pronalazaka, uglavnom vezanih uz unapređenje ribolovnih alata.

Puratićev mehanički koloturnik Power Block, proizveden u tvornici MARCO SEATTLE, 1958., National Oceanic and Atmospheric Administration, Central Library Historical Fisheries Collection, USA

Puratićev mehanički koloturnik sastoji se od posebno prilagođenoga kolotura sa žlijebom obloženim gumom, zavješenog na brodsku dizalicu. Prvi koloturnici bili su pogonjeni brodskim vitlom i užetom, dok se danas rabe hidraulični sustavi koji omogućuju daljinsko upravljanje, tj. promjenu smjera i broja okretaja koloturnika. Prevlačenjem jednoga kraja mreže plivarice preko koloturnika te njegovim okretanjem izvlači se mreža na palubu uz minimalan ljudski rad. Poduzeće Marine Construction & Design Company iz Seattlea, u kojem je Puratić radio kao savjetnik, uključilo se od 1958. u proizvodnju i usavršavanje koloturnika te danas proizvodi četiri modela, ovisno o veličini broda, mreže, područja ribarenja te načinu pogonjenja hidrauličnoga sustava: standardni model, model s otvorom odozgo, model s bočnim otvaranjem i model sa specijalnim aplikacijama.

Plivarica za lov lososa s mehaničkim koloturnikom Power Block na Aljasci, 1967., National Oceanic and Atmospheric Administration, Central Library Historical Fisheries Collection

Svojim je izumom Puratić pokrenuo revoluciju u svjetskome ribarstvu, osobito u lovu na tune golemim tunolovnim plivaricama, ali i u lovu na srdele, inćune, lokarde, losose i drugu ribu. Primjena koloturnika se za manje od desetljeća proširila sa sjevernoga Pacifika i američke zapadne obale cijelim svijetom, od Norveške do južne Afrike i Japana te je uvedena u sve svjetske ribarske flote.


Ostali podatci
Što pročitati?

K. Derado, I. Čizmić: Iseljenici otoka Brača. Brački zbornik, 13(1982), str. 245–246.

Š. Županović: Hrvati i more I. Zagreb, 1995., str. 13.

Š. Županović: Hrvati i more II. Zagreb, 1995., str. 85., 104.

I. Jakšić: Mario Puratić. Od bračkog ribara do američkog izumitelja. Ethnologica Dalmatica, 22(2015) 1, str. 295–315.

Puratić, Mario

Izumitelj mehaničkoga koloturnika.

Opći podatci
Ime
Mario
Prezime
Puratić (Puretić)
Mjesto i datum rođenja
Sumartin na Braču, 26. 06. 1904.
Mjesto i datum smrti
Santa Barbara (SAD), 06. 01. 1993.

Kategorije i područja
Kategorija