Objavljeno: .
Ažurirano: 14. lipnja 2022.

Piria, Ivan (Vinkovci, 12. XII. 1934 – Zagreb, 18. XI. 1990), agronom, stručnjak za mehanizaciju poljoprivrede, energetiku i mjernu tehniku.

Nakon srednje škole radio je u Poljoprivrednom kombinatu Županja kao voditelj remontne radionice i mehanizacije. Na Poljoprivrednome fakultetu (→ Agronomski fakultet) u Zagrebu diplomirao je 1962. i doktorirao 1973. disertacijom Utjecaj vertikalnih sila nošenih oruđa na koeficijente korisnog djelovanja trakcionog uređaja traktora s gumenim kotačima (mentor → J. Brčić). Od 1964. bio je zaposlen u Institutu za mehanizaciju poljoprivrede Poljoprivrednoga fakulteta u Zagrebu (od 1977. Institut za mehanizaciju, tehnologiju i graditeljstvo u poljoprivredi), gdje je bio direktor 1975–77., a od 1986. i redoviti profesor. Predavao je kolegije Poljoprivredni traktor i Metode i tehnika ispitivanja poljoprivrednih strojeva. Predavao je i na Poljoprivrednome fakultetu u Osijeku (→ Fakultet agrobiotehničkih znanosti) i Kmetijskoj šoli u Mariboru. Usavršavao se 1967. u poduzeću John Deere u Mannheimu, gdje je proučavao metode i tehnike elektroničkih mjerenja u poljoprivrednoj strojogradnji. Područje njegova interesa bili su traktori i traktorski agregati, energetika i mjerna tehnika u području mehanizacije poljoprivrede, koje je bio pionir i pokretač u SFRJ. Vlasnik je triju patenata iz tog područja. Bio je suradnik raznih stručnih komisija te uredništava stručnih časopisa. Autor je udžbenika Traktor – poznavanje, održavanje i kvarovi (1982).


Ostali podatci
Što pročitati?

I. Todorić: Prof. dr. Ivan Piria, dipl. ing. (1934. – 1990). Agronomski glasnik, 52(1990) 6, str. 415–416.

Piria, Ivan
Agronom, stručnjak mehanizacije poljoprivrede, energetike i mjerne tehnike.

Opći podatci
Ime
Ivan
Prezime
Piria
Mjesto i datum rođenja
Vinkovci, 12. 12. 1934.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 18. 11. 1990.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija