Objavljeno: .
Ažurirano: 6. lipnja 2022.

Kralik, Gordana (Kneževo, 21. VIII. 1943), agronomkinja, stručnjakinja peradarske i svinjogojske proizvodnje.

Diplomirala je 1965. na stočarskom smjeru Visoke poljoprivredne škole u Osijeku (poslije Poljoprivredni fakultet; → Fakultet agrobiotehničkih znanosti). Doktorirala je 1976. iz kemije i analitike živežnih namirnica na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu disertacijom Istraživanje promjena nekih sastojaka jaja Nick-Chick kokoši tokom čuvanja jaja pod različitim uvjetima te 1985. iz agronomije na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku disertacijom Probavljivost i biološka vrijednost proteina boba u hranidbi svinja. Radila je u Peradarstvu PIK-a Belje u Dardi 1966–68. te na Visokoj poljoprivrednoj školi, odn. Fakultetu u Osijeku od 1968., gdje je od 1987. bila redovita profesorica; umirovljena je 2013. Bila je voditeljica poslijediplomskoga doktorskoga studija stočarstva, rektorica Sveučilišta u Osijeku (1997–2013), predsjednica Rektorskoga zbora visokih učilišta (2000–01) i predsjednica Rektorskoga zbora sveučilišta RH (2004–05).

Glavna su područja njezina rada peradarska i svinjogojska proizvodnja, posebno poticanje rasta peradi i svinja te poboljšanje nutritivne kakvoće životinjskih proizvoda (mesa i jaja). Objavila je više od 300 znanstvenih i stručnih radova, surađivala u knjigama Slavonski poljoprivredni priručnik (1974), Gospodarstvo Osijeka 1196–1996 (1998) i Priručnik o proizvodnji i upotrebi stočne hrane – krme (2004), autorica je poglavlja u udžbeniku Stočarstvo (1991) te suautorica udžbenika Svinjogojstvo – biološki i zootehnički principi (2007) i Peradarstvo – biološki i zootehnički principi (2009). Bila je glavna urednica Glasnika Osječkog sveučilišta (1998–2002) i Sveučilišnoga godišnjaka (1998–2004). Za inovaciju Omega-3 konzumnih jaja dobila je 2007. priznanje Zlatna arca Udruge inovatora Hrvatske. Dobitnica je državne Nagrade za znanost 2010. i Nagrade za životno djelo 2012. Od 2013. je professor emerita Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Članica je HATZ-a od 2009.


Ostali podatci
Što pročitati?

Prof. dr. sc. Gordana Kralik. Glasnik Osječkog sveučilišta, 40(1998) 9–10, str. 22–23.

40. obljetnica Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 1960. – 2000. Osijek, 2000., str. 116.

Iz arhive LZMK-a

J. Šikić: KRALIK, GORDANA. Hrvatski biografski leksikon, sv. 8, 2013., str. 23.

Kralik, Gordana

Agronomkinja, stručnjakinja peradarske i svinjogojske proizvodnje.

Opći podatci
Ime
Gordana
Prezime
Kralik
Mjesto i datum rođenja
Kneževo, 21. 08. 1943.
Povezana poduzeća
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija