Područje: poljoprivredna tehnika


Maceljski, Milan (Zagreb, 27. XII. 1925 – Zagreb, 24. VI. 2007), agronom i entomolog, stručnjak za zaštitu bilja.

Diplomirao je 1950. na Poljoprivredno-šumarskome fakultetu (→ …

marikultura, dio akvakulture, kontrolirani uzgoj vodenih organizama u morskoj i bočatoj vodi radi gospodarske eksploatacije. Zbog velikog izlova morske ribe, mekušaca i školjaka sve više dobiva na značaju. Prinosi marikulture…

melioracija tla, osposobljavanje tla za poljoprivrednu proizvodnju poboljšanjem njegovih svojstava.

Vrste

Prema vrsti i načinu primjene melioracijskih mjera razlikuju se: hidrotehničke, kulturnotehničke i agrotehničke melioracije.

Hidrotehničke melioracije uključuju obranu (zaštitu)…

MIO Standard, metalsko poduzeće utemeljeno 1949. u Osijeku kao radionica za popravak pletaćih strojeva, koja je nakon tri godine proširila djelatnost i na njihovu proizvodnju. Od 1967. poduzeće (tada pod…

Mitterpacher, Ludovik (Mitterpacher von Mitterburg; Ljudevit, Ludvik, Ludwig, Lajos) (Belje, 25. VIII. 1734 – Pešta, 24. V. 1814), poljoprivredni publicist, redovnik, jedan od prvih profesora poljoprivrednih…

Mljekarstvo, međunarodni znanstveno-stručni časopis Hrvatske mljekarske udruge. Izlazi kvartalno od 1951. i objavljuje rezultate istraživanja domaćih i inozemnih znanstvenika i stručnjaka iz područja prehrambene tehnologije, nutricionizma, biotehničkih znanosti, agronomije i…

Moller, Ivan (Giovanni) (Split, oko 1734 – Split, 5. VII. 1783), pravnik i gospodarski djelatnik, stručnjak za ribarstvo Dalmacije.

Doktorirao je pravo 1754. u Padovi. U Splitu je…

Ogrizek, Albert (Osijek, 11. IV. 1891 – Zagreb, 22. VII. 1970), agronom i stočarski stručnjak.

Diplomirao je 1913. te 1914. doktorirao iz područja stočarstva, kod L.…

OLT (Osječka ljevaonica željeza i tvornica strojeva), tvornica za proizvodnju poljoprivrednih strojeva te lijevanih, kovanih i prešanih proizvoda osnovana 1912. u Osijeku. Osnovana je inicijativom inženjera Vjekoslava Pilpela u suradnji…

pčelarstvo, poljoprivredna djelatnost, grana stočarstva, koja obuhvaća uzgoj pčela za biološku reprodukciju (matica i rojeva), proizvodnju pčelinjih proizvoda (meda, voska, propolisa, cvjetnoga praha, matične mliječi i pčelinjeg otrova) te…

pedologija, znanost koja proučava postanak, razvoj, značajke (fizikalne, kemijske, biološke), plodnost i rasprostranjenost tala u prirodi. U hrvatskom jeziku često se zamjenjuje nazivom tloznanstvo, koji obuhvaća i više drugih disciplina…

Pevalek, Ivo (Novigrad Podravski, 8. V. 1893 – Zagreb, 9. I. 1967), botaničar, stručnjak za sistematiku biljaka.

Diplomirao je 1916. na Botaničko-fiziološkome zavodu Mudroslovnog fakulteta u…

Piria, Ivan (Vinkovci, 12. XII. 1934 – Zagreb, 18. XI. 1990), agronom, stručnjak za mehanizaciju poljoprivrede, energetiku i mjernu tehniku.

Nakon srednje škole radio je u…

poljoprivredna mikrobiologija, grana mikrobiologije koja proučava mikroorganizme značajne za različita područja poljoprivredne proizvodnje i zaštite okoliša. Uključuje niz mikrobioloških disciplina poput mikrobne ekologije, te mikrobiologije tla, namirnica, mlijeka i mliječnih…

poljoprivredna tehnika, znanstvena disciplina koja primjenjuje inženjerske znanosti i tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji i procesiranju poljoprivrednih proizvoda. U RH, poljoprivredna tehnika i tehnologija znanstvena je grana polja poljoprivrede (→ …

povrćarstvo, intenzivna grana poljoprivrede koja se bavi uzgojem povrća na otvorenim površinama i u zaštićenim prostorima. Cilj je povrćarstva opskrba tržišta kvalitetnim povrćem u svježem stanju te prehrambeno-prerađivačke industrije kvalitetnom…

precizna poljoprivreda, koncept upravljanja poljoprivrednom proizvodnjom utemeljen na uporabi geoinformacijskih tehnologija, ponajprije globalnih navigacijskih satelitskih sustava (GNSS) i daljinskih istraživanja (engl. Remote Sensing). Cilj je precizne poljoprivrede postizanje učinkovitije…

Puratić, Mario (Puretić) (Sumartin na Braču, 26. VI. 1904 – Santa Barbara, SAD, 6. I. 1993), izumitelj mehaničkoga koloturnika.

Iselio se u SAD 1929. Radio je…