Područje: poljoprivredna tehnika


OLT (Osječka ljevaonica željeza i tvornica strojeva), tvornica za proizvodnju poljoprivrednih strojeva te lijevanih, kovanih i prešanih proizvoda sa sjedištem u Osijeku. Osnovana je 1912. inicijativom inženjera Vjekoslava Pilpela u…

pčelarstvo, poljoprivredna djelatnost, grana stočarstva, koja obuhvaća uzgoj pčela za biološku reprodukciju (matica i rojeva), proizvodnju pčelinjih proizvoda (meda, voska, propolisa, cvjetnoga praha, matične mliječi i pčelinjeg otrova) te…

Pevalek, Ivo (Novigrad Podravski, 8. V. 1893 – Zagreb, 9. I. 1967), botaničar.

Diplomirao je i doktorirao 1917. na Botaničko-fiziološkome zavodu Mudroslovnog fakulteta u Zagrebu disertacijom…

Poljoprivreda, znanstveni časopis → Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek i → Poljoprivrednog instituta Osijek. Izlazi od 1995., a slijednik je časopisa Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj…

poljoprivredna mikrobiologija, grana mikrobiologije koja proučava mikroorganizme značajne za različita područja poljoprivredne proizvodnje i zaštite okoliša. Uključuje niz mikrobioloških disciplina poput mikrobne ekologije, te mikrobiologijâ tla, namirnica, mlijeka i mliječnih…

precizna poljoprivreda, koncept upravljanja poljoprivrednom proizvodnjom utemeljen na uporabi geoinformacijskih tehnologija, ponajprije globalnih navigacijskih satelitskih sustava (GNSS) i daljinskih istraživanja (engl. Remote Sensing). Cilj je precizne poljoprivrede postizanje učinkovitije…

Puratić, Mario (Puretić) (Sumartin na Braču, 26. VI. 1904 – Santa Barbara, SAD, 6. I. 1993), izumitelj mehaničkoga koloturnika.

Iselio se u SAD 1929. Radio je…

ribarstvo, gospodarska grana primarnoga sektora i znanstvena grana područja biotehničkih znanosti, polja poljoprivrede (agronomije) koja obuhvaća uzgoj riba i morskih organizama, njihov lov i preradbu te trgovinu njihovim proizvodima. Ribolov,…

sjemenarstvo, znanstvena i stručna disciplina poljoprivrede koja se bavi proizvodnjom, doradbom, kontrolom, označavanjem, pakiranjem i trgovanjem sjemenom kojim se reproducira izvornost i gospodarska vrijednost kultivara (sorte, hibrida). Kvalitetnim sjemenom umanjuju…

Skomerža, braća Ivan (Crikvenica, 22. IX. 1864 – Crikvenica, 9. VII. 1953), Josip (Crikvenica, 23. I. 1883 – Crikvenica, 22. II. 1969)…

Tavčar, Alois (Alojz) (Ljubljana, 2. III. 1895 – Zagreb, 1. III. 1979), agronom i genetičar. Utemeljitelj je genetičke, oplemenjivačke i biometrijske struke u Hrvatskoj.

Diplomirao je…

travnjaštvo, znanstvena grana područja biotehničkih znanosti, polja poljoprivrede koja se bavi gospodarenjem travnjacima. Obrađuje podjelu travnjaka (prirodni, poluprirodni i sijani te ukrasni i sportski), morfološke osobine, biološka svojstva i osnove…

ukrasno bilje, biljne vrste koje se uzgajaju zbog ukrasne vrijednosti cvijeta, lista, stabljike, ploda, kore i sl. Prema trajnosti i uzgojnom ciklusu zeljaste ukrasne vrste dijele se na jednogodišnje, dvogodišnje…

začini (također mirodije), jestivi dijelovi biljaka koji se dodaju namirnicama radi popravljanja organoleptičkih svojstava (mirisa i okusa). Dobivaju se od različitih dijelova biljaka: plodova (papar, paprika, čili, piment), sjemenki…