Objavljeno: .
Ažurirano: 8. lipnja 2022.

Mitterpacher, Ludovik (Mitterpacher von Mitterburg; Ljudevit, Ludvik, Ludwig, Lajos) (Belje, 25. VIII. 1734 – Pešta, 24. V. 1814), poljoprivredni publicist, redovnik, jedan od prvih profesora poljoprivrednih znanosti.

Rođen je u plemićkoj obitelji njemačkoga podrijetla. Gimnaziju je završio u mađarskom Pečuhu, a isusovačkomu se redu, u slovačkom Trenčinu, pridružio 1749. Na Institutu Pazmanianum u Beču studirao je višu matematiku, poslije i teologiju, te se nakon doktorata na njemu zaposlio kao guverner. Zaredio se za svećenika 1761. Na Theresianumu u Beču predavao je teologiju, filozofiju i latinski 1762–74., a kasnije i poljoprivredne znanosti. Nakon raspuštanja isusovaca (1773) doktorirao je humanističke znanosti u slovačkoj Trnavi te postao prvi profesor Odjela za poljoprivredne znanosti. Godine 1784. prešao je na isto radno mjesto u Peštu, gdje je do smrti predavao poljoprivredne predmete, tehnologiju i prirodnu povijest.

Napisao je mnogobrojne knjige (većina danas sačuvana samo u rukopisu) od kojih su neke prevedene na više jezika. Svoj pogled na poljoprivredne znanosti objasnio je u trosveščanom udžbeniku Elementa rei rusticae (1779–94), u kojem je donio i detaljan opis obradbe tla, morfologiju biljaka, opisao biljnu proizvodnju, hortikulturu, vinogradarstvo i stočarstvo te preradbu industrijskih usjeva. Knjiga Compendium Historiae naturalis (1799) prvi je sveučilišni udžbenik prirodne povijesti u Mađarskoj.


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Piller, Lj. Mitterpacher: Putovanje po Požeškoj županiji u Slavoniji 1782. god. (pretisak i prijevod). Požega, 1995.

S. Paušek-Baždar: Braća Ljudevit i Josip Mitterpacher u hrvatskoj i austro-ugarskoj znanosti i kulturi. Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice 8(2001), str. 71–79.

Mitterpacher, Ludovik

Poljoprivredni publicist, redovnik, jedan od prvih profesora poljoprivrednih znanosti.

Opći podatci
Ime
Ludovik (Ljudevit, Ludvik, Ludwig, Lajos)
Prezime
Mitterpacher (Mitterpacher von Mitterburg)
Mjesto i datum rođenja
Belje, 25. 08. 1734.
Mjesto i datum smrti
Pešta (Mađarska), 24. 05. 1814.

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje