Objavljeno: .
Ažurirano: 7. lipnja 2022.

marikultura, dio akvakulture, kontrolirani uzgoj vodenih organizama u morskoj i bočatoj vodi radi gospodarske eksploatacije. Zbog velikog izlova morske ribe, mekušaca i školjaka sve više dobiva na značaju. Prinosi marikulture još uvijek nisu usporedivi s rezultatima ulova u klasičnom morskome ribolovu, ali iz godine u godinu rastu. Prema organizmu koji se uzgaja razlikuje se više vrsta marikulture. U nas su zastupljeni uzgoj ribe (piscikultura) i školjaka (konkilikultura; osobito uzgoj kamenica, ostreikultura i dagnji, mitilikultura).

Uzgoj školjaka u Malostonskome zaljevu

Uzgajalište školjaka u Limskome kanalu

Trenutačno se u uzgajalištima uzgajaju: komarča (orada), lubin (brancin), hama i zubatac (koji spadaju u bijelu ribu), tuna (koja spada u plavu ribu), te kamenice i dagnje (koje spadaju u školjkaše). Proizvodnja školjkaša namijenjena je isključivo domaćem tržištu, a proizvodnja bijele ribe uglavnom hrvatskom i talijanskom tržištu. Uzgoj plavoperajne tune je gotovo u potpunosti namijenjen izvozu u Japan. Marikulturna proizvodnja RH u stalnom je rastu te je 2020. iznosila 18 986 t.

Ulov i proizvodnja bijele i plave ribe te školjkaša u RH (t)

Godina

Bijela riba

Plava riba

Školjkaši

Lubin

Orada

Hama

Zubatac

Tuna

Kamenice

Dagnje

2003.

1702

808

0

0

4679

40

2800

2005.

2000

1000

0

0

3425

50

2500

2007.

2800

1150

0

0

4180

50

3000

2009.

2800

2200

0

0

4200

50

2000

2012.

2453

2173

24

0,037

1907

150

3000

2015.

4075

4488

67

4

2603

52

746

2017.

5616

4830

253

0

2162

62

920

2020.

6754

7780

3323

14

496

Vodeće hrvatsko poduzeće (i deseto u svijetu) u sektoru marikulture je poduzeće → Cromaris, sa sjedištem u Zadru. Nastalo je 2009. združivanjem poduzeća Cenmara, Marimirne i Marikulture Istra; članica je grupacije Adris.

Kavezi na uzgajalištu Lamjana poduzeća Cromaris

Uzgajalište Košara poduzeća Cromaris

Ostali podatci
Vidi još...

→ ribarstvo

Što pročitati?

Ž. Filić, I. Pojed: Marikultura – potencijalan izvor hrane iz mora. Morsko ribarstvo, 32(1980) 1, str. 22–26.

A. Benović: Razvoj marikulture u Kanalu Maloga Stona. Morsko ribarstvo, 32(1980) 1, str. 26–28.

Z. Šaponja: Program razvoja marikulture u Republici Hrvatskoj 1990–1995. godine. Morsko ribarstvo, 42(1990) 2, str. 61–66.

Nacionalni strateški plan razvoja akvakulture za 2014–2020. Zagreb, 2014.

Što posjetiti?

Uzgajalište kamenica u Stonu

Iz arhive LZMK-a

J. Basioli: UZGOJ MORSKIH ORGANIZAMA. Akvakultura. Pomorska enciklopedija, sv. 7, 1985., str. 47–50.

marikultura
Katamaran poduzeća Cromaris na ribogojilištu Kornati, izgrađen u brodogradilištu Radež u Blatu na Korčuli, 2014.

Dio akvakulture, uzgoj vodenih organizama u morskoj i bočatoj vodi radi gospodarske eksploatacije.

Kategorije i područja