Objavljeno: .
Ažurirano: 3. studenoga 2021.

Journal of Central European Agriculture (JCEA), međunarodni znanstveni časopis → Agronomskoga fakulteta u Zagrebu. Pokrenut je 2000. radi razmjene iskustava u poljoprivredi tranzicijskih zemalja središnje Europe. Izlazi kvartalno u digitalnom obliku, a objavljuje izvorne znanstvene članke, pregledne radove, kratka znanstvena izvješća te sažetke iz područja biotehničkih znanosti i agronomije na engleskom, bugarskom, češkom, hrvatskom, mađarskom, poljskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom i srpskom jeziku. Svaki članak ima detaljan sažetak na engleskom jeziku te dvojezični prikaz rezultata, slika, tablica i grafikona. Časopis ima međunarodno uredništvo iz devet zemalja članica. Od 2006. dostupan je na portalu znanstvenih i stručnih časopisa RH te je indeksiran u međunarodnim bazama podataka. Glavni je urednik od 2018. Zvonimir Prpić. JCEA izlazi uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.


Ostali podatci
Što pročitati?

Časopisi u izdanju Agronomskog fakulteta. U: Agronomski fakultet 1919. – 2009 (monografija). Zagreb, 2009., str. 208.

Mrežne poveznice

Journal of Central European Agriculture 

Journal of Central European Agriculture. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Journal of Central European Agriculture
Naslovnica znanstvenoga časopisa, 2003.

Međunarodni znanstveni časopis Agronomskoga fakulteta u Zagrebu.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
2000.
Povezane ustanove

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje