Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Kovačević, Josip (Oriovac, 7. X. 1910 – Zagreb, 28. X. 1980), agronom, stručnjak za poljoprivrednu fitocenologiju.

Diplomirao je agronomiju na Poljoprivredno-šumarskome fakultetu (→ Agronomski fakultet) u Zagrebu 1935., gdje je 1945. doktorirao disertacijom Prinosi poznavanju sjemenki i plodova u naturalnom sjemenju crvene djeteline Hrvatsko-slavonskog međurječja. Nakon završenoga studija radio je na Poljoprivrednom dobru → Belje, Agrobotaničkom odsjeku Poljoprivredne ogledne i kontrolne stanice u Zagrebu (1937–41) i Osijeku (1941–42), u Zavodu za botaniku Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta (1942–45; 1946–47), Saveznome zavodu za proizvodnju i oplemenjivanje bilja u Zemunu (1947–49), Laboratoriju za sjemensku kontrolu (1949–52) i Zavodu za agroekologiju (1952–62) u Zagrebu, gdje je 1960. izabran za višega znanstvenoga suradnika. Od 1962. do umirovljenja 1980. radio je u Zavodu za specijalnu proizvodnju bilja Poljoprivrednoga fakulteta u Zagrebu, od 1971. kao redoviti profesor poljoprivredne fitocenologije.

Prvi se u nas počeo baviti herbologijom. Proučavao je sjeme i njegove primjese te rasijavanje sjemena u prirodi, a provodio je i fitocenološka istraživanja korovne i livadne vegetacije. Autor je metode za procjenu podrijetla sjemena crvene djeteline te metode (s K. Šoštarićem Pisačićem) za utvrđivanje kvalitete i vrijednosti travnjaka i djetelišta. Autor i suautor je mnogih knjiga i udžbenika, među kojima su Fitocenologija travnjaka (1963), Travnjačka flora i njena poljoprivredna vrijednost (s K. Šoštarićem Pisačićem, 1968), Poljoprivredna fitocenologija (1971). Bio je suradnik Poljoprivredne enciklopedije LZ-a. Pokrenuo je i bio glavni urednik časopisa Fragmenta herbologica Croatica (1971–78), te glavni urednik časopisa → Agriculturae conspectus scientificus (1975–78). Bio je član mnogih stručnih društava te predsjednik Hrvatskoga prirodoslovnoga društva (1971–77).


Ostali podatci
Vidi još...
Što pročitati?

60-godišnjica Fakulteta poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 1969/70–1979/80. Zagreb, 1979., str. 98–101.

I. Trinajstić: Sjećanja na profesora Josipa Kovačevića – u spomen na 25. godišnjicu smrti. Agronomski glasnik, 68(2006) 2, str. 147–150.

Iz arhive LZMK-a

J. Šikić: KOVAČEVIĆ, JOSIP. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 768-769.

Kovačević, Josip
Naslovnica knjige Poljoprivredna fitocenologija, 1971

Agronom, fitocenolog.

Opći podatci
Ime
Josip
Prezime
Kovačević
Mjesto i datum rođenja
Oriovac, 07. 10. 1910.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 28. 10. 1980.
Povezane ustanove
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija