Objavljeno: .
Ažurirano: 30. rujna 2021.

Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS), međunarodni znanstveni časopis → Agronomskoga fakulteta u Zagrebu. Sljednik je Viestnika za gospodarstvo i šumarstvo, najstarijega hrvatskog časopisa u području poljoprivrede i šumarstva koji je povremeno izlazio u razdoblju 1887–90., a pokrenulo ga je Kraljevsko gospodarsko i šumarsko učilište u Križevcima (→ Visoko gospodarsko učilište u Križevcima). Od 1909. izlazi pod nazivom Gospodarska smotra, koje je prvi urednik bio Andrija Lenarčić. U razdoblju 1920–38. izašao je samo dvobroj 1929., a od 1939. izlazi uglavnom redovito, pod nazivom Poljoprivredna naučna smotra (od 1941. Poljodjelska znanstvena smotra, od 1946. pod nazivom Poljoprivredna znanstvena smotra), od 1997. nosi današnji naziv. Izlazi kvartalno, a donosi znanstvene radove, pregledne radove i priopćenja iz područja agronomije, veterine i srodnih znanosti. Od 2004. radovi se objavljuju isključivo na engleskom jeziku, a od 2006. dostupan je na portalu znanstvenih i stručnih časopisa RH. Časopis ima međunarodno uredništvo, citiran je u međunarodnim bazama podataka, a izlazi uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.

Naslovnica časopisa Viestnik za gospodarstvo i šumarstvo, 1887., Hrvatsko šumarsko društvo
Glavni urednici časopisa Agriculturae Conspectus Scientificus
Andrija Lenarčić 1909–12.
Ljudevit Prohaska 1913–19.
Gustav Bohutinsky 1913–14.
Vinko Mandekić 1913., 1916–17.
Marko Mohaček 1916–17.
Ivan Ritig 1929.
Pavao Kvakan 1939–41.
Mihovil Gračanin 1941–52.
Albert Ogrizek 1953–64.
Josip Pajalić 1964–70.
Stjepan Romić 1971–75.
Josip Kovačević 1975–78.
Josip Ritz 1979.
Franjo Šatović 1980–90.
Đurđica Vasilj 1991–95.
Nikola Stipić 1996–2003.
Ferdo Bašić 2004.
Zlatko Šatović od 2005.

 


Ostali podatci
Što pročitati?

Časopisi u izdanju Agronomskog fakulteta. U: Agronomski fakultet 1919. – 2009. Monografija. Zagreb, 2009., str. 207–208.

Mrežne poveznice

Agriculturae Conspectus Scientificus

Agriculturae Conspectus Scientificus. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Agriculturae Conspectus Scientificus
Naslovnica znanstvenoga časopisa

Znanstveni časopis Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
1887.
Prijašnji nazivi

Viestnik za gospodarstvo i šumarstvo (1887–90)

Gospodarska smotra (1909–29)

Poljoprivredna naučna smotra (1939–41)

Poljodjelska znanstvena smotra (1941–44)

Poljoprivredna znanstvena smotra (1946–96)

Agriculturae Conspectus Scientificus (od 1997)

Povezane ustanove

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje