Objavljeno: .
Ažurirano: 5. studenoga 2021.

Bohutinsky, Gustav (Szokola Hutta, Mađarska, 16. VI. 1877 – Mostar, 12. IX. 1914), agronom i genetičar, stručnjak za uzgoj i oplemenjivanje bilja.

Završio je 1902. studij poljoprivrede na Visokoj školi za kulturu tla (Hochschule für Bodenkultur) u Beču, gdje je 1914. doktorirao disertacijom Entwicklungsabweichungen beim Mais. Kratko je radio kao vježbenik pri gospodarskoj upravi Zemaljske vlade u Zagrebu (1902), a potom je postao asistent na Višemu gospodarskom učilištu u Križevcima (→ Visoko gospodarsko učilište u Križevcima) u Postaji za istraživanje sjemena (1903). Na tom učilištu započeo je sustavni rad na uvozu stranih i oplemenjivanju domaćih sorti ratarskoga, povrćarskog i krmnoga bilja. Predavao je kolegije Bolesti bilja, Zoologija te Bilinogojstvo, a 1905. bio je imenovan predstojnikom Postaje. Ispit iz biljne fiziologije, agrikulturne kemije, uzgoja bilja i gospodarskih strojeva položio je 1908. na Visokoj školi za kulturu tla u Beču i postao profesorom uzgoja bilja na križevačkom učilištu, gdje je organizirao Postaju za oplemenjivanje bilja. Premješten je 1912. u Zagreb, u Gospodarski odsjek vlade, ali je i dalje vodio kolegij Uzgoj bilja u Križevcima; također je predavao Opće gospodarstvo na Šumarskoj akademiji.

Prvi je u nas izvodio pokuse iz uzgoja bilja temeljene na Mendelovim zakonima o nasljeđivanju gena. Najprije je za svoje eksperimente križanja, u kojima je isprva pratio nasljeđivanje jednoga obilježja (monohibridno), a potom triju obilježja (trihibridno), odabrao kukuruz (1909). Bio je prvi hrvatski doktor znanosti s temom iz genetike kukuruza i prvi uspješni oplemenjivač sorti pšenice Sirban Prolifik i kukuruza (Križevačka Hrvatica) koje su uzgajane u Hrvatskoj na većim površinama, a kojih su oplemenjivanje nastavili Vinko Mandekić, Mirko Korić, → Alois Tavčar i dr. Jedan je od osnivača i urednik (1913–14) časopisa Gospodarska smotra (→ Agriculturae Conspectus Scientificus). Bio je začetnik mnogih pionirskih znanstvenih istraživanja i mentor mnogim znanstvenicima, među kojima je bio i genetičar → Milislav Demerec.


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Šteinhaus: Bilinogojstveni rad prof. Dra. Bohutinskoga u Srijemu. Gospodarska smotra, 5(1914) 9–10, str. 203–213.

F. Šatović: Prof. Dr. Gustav Bohutinsky – zaslužni agronom genetičar i oplemenjivač. Sjemenarstvo, 11(1994) 6, str. 567–582.

M. Jošt: Gustav Bohutinsky agronom, genetičar i oplemenjivač bilja. Agronomski glasnik, 68(2006) 5, str. 403–416.

Bohutinsky, Gustav

Agronom i genetičar, stručnjak za uzgoj i oplemenjivanje bilja.

Opći podatci
Ime
Gustav
Prezime
Bohutinsky
Mjesto i datum rođenja
16. 06. 1877.
Mjesto i datum smrti
12. 09. 1914.

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje