Objavljeno: .
Ažurirano: 4. listopada 2021.

Agronomski glasnik, znanstveno-stručni časopis → Hrvatskog agronomskog društva. Izlazi od 1930. kao službeno glasilo Saveza Udruženja jugoslavenskih agronoma. U razdoblju 1941–51. časopis nije izlazio, potom je više puta mijenjao izdavača i učestalost izlaženja, a od 1991. izdavač je Hrvatsko agronomsko društvo. Kao najopsežniji poljoprivredni časopis s najširom suradnjom agronoma različitih specijalnosti utjecao je na razvoj više specijaliziranih časopisa. Izlazi dvomjesečno u tiskanom i elektroničkom obliku, a objavljuje znanstvene i stručne radove iz svih područja poljodjelstva i biotehnologije, donosi osvrte na probleme u poljoprivredi, prikaze knjiga i članaka iz domaće i strane literature te društvene vijesti. Časopis je citiran u međunarodnim bazama podataka, a na portalu znanstvenih i stručnih časopisa RH dostupan je od 2006.

Glavni urednici časopisa Agronomski glasnik
Stjepan Poštić 1930–32.
Mladen Josifović 1932–33.
Dragomir Ćosić 1933–35.
Borivoje Atanacković 1935–36.
Dragiša Nikolić 1936–37.
Franjo Lukman 1937–41.
Stjepan Starčević 1951.
Ante Petričić 1951–52.
Bogdan Jugo 1953–59.
Franjo Šatović 1959., 1963–76.
Većeslav Pavlek 1959–63.
Ivan Novak 1977–84.
Ivo Miljković od 1985.

 

Naslovnica znanstveno-stručnoga časopisa, 2019.

Ostali podatci
Što pročitati?

Jubilej Agronomskog glasnika. Agronomski glasnik, 50(1988) 6, str. 3–33.

Mrežne poveznice

Agronomski glasnik

Agronomski glasnik. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Agronomski glasnik
Naslovnica prvoga broja znanstveno-stručnoga časopisa, 1930.

Znanstveno-stručni časopis Hrvatskog agronomskog društva.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
1930.

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje