Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Čech, Dragutin Otokar (Čeh; Karl) (Vejprty, Češka, 6. III. 1842 – Zagreb, 8. VI. 1895), agrokemičar, stručnjak za hmeljarstvo i pivarstvo.

Studij kemije završio je u Pragu. Iz područja kemije je 1867. na Sveučilištu u Heidelbergu doktorirao disertacijom Studien über quantitative Bestimmungsmethoden der Gerbsäuren in Gerbematerialen (mentor R. Bunsen). Od 1868. bio je docent kemijske tehnologije na praškoj njemačkoj Politehnici, potom na češkoj Politehnici, a predavao je i u Pivarskoj školi u Pragu. Docent tehničke kemije na Kraljevskoj tehničkoj visokoj školi u Berlinu postao je 1874. Radio je u kemijskom laboratoriju u Sankt Peterburgu i Moskvi (1878–80). Godine 1886. se stalno nastanio u Zagrebu.

Patentirao je 1869. izum za pretovarivanje petroleja na brodove. Istraživao je rusko gorivo kisjak, poluproizvode papirne industrije, fabrikaciju i gnojidbu šećerne repe. Osobito se bavio hmeljarstvom te je u Rusiji 1880. pokrenuo časopis Archiv für russische Bierbräuerei. U Hrvatskoj je istraživao karakteristike divljega hrvatskog hmelja i njegovu uporabu u pivarstvu i prehrambenoj industriji. O hmeljarstvu i pivarstvu pisao je u Radu JAZU (1879. i 1882), a za Agramer Zeitung, Agramer Tagblat i Narodne novine pisao je i o vinogradarstvu, voćarstvu, pčelarstvu, svilarstvu i ribogojstvu. Napisao je prikaze o nastavi kemije na zagrebačkom Sveučilištu i kemijskoj industriji u Hrvatskoj. Istraživao je mineralna vrela, osobito Apatovačko. Godine 1894. osnovao je Živobran, časopis zagrebačkoga Društva za zaštitu životinja, kojemu je bio prvi urednik.


Ostali podatci
Što pročitati?

M. D. Grmek: Hrvatska medicinska bibliografija, sv. 1. Zagreb, 1970., str. 56–58.

Iz arhive LZMK-a

Snježana Paušek-Baždar: ČECH, DRAGUTIN OTOKAR. Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, 1993., str. 33–34.

Čech, Dragutin Otokar

Agrokemičar, stručnjak za hmeljarstvo i pivarstvo.

Opći podatci
Ime
Dragutin Otokar (Karl)
Prezime
Čech (Čeh)
Mjesto i datum rođenja
Vejprty (Češka), 06. 03. 1842.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 08. 06. 1895.

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje