Objavljeno: .
Ažurirano: 2. lipnja 2022.

Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD), strukovna udruga farmaceuta osnovana 1946. u Zagrebu kao Farmaceutsko društvo Hrvatske. Nastavlja tradiciju strukovnog udruživanja započetu još 1858. (→ ljekarništvo)

Društvo se zauzimalo za stručno usavršavanje članova i od samih početaka održavala su se predavanja, seminari i tečajevi. Od 1947. djelovalo je kroz naučno-stručni, praktično-stručni i kulturno-povijesni aktiv koji su od 1949. zamijenjeni strukovnim, stručnim i znanstvenim sekcijama, od kojih većina djeluje i danas: od 1949. Sekcija za galensku farmaciju (od 1969. Sekcija za farmaceutsku tehnologiju) i Sekcija za ljekovito bilje (od 2005. Sekcija za fitofarmaciju), od 1953. Sekcija bolničkih farmaceuta (od 1985. Sekcija za bolničku farmaceutsku službu) i Sekcija za kliničku biokemiju (od 1956. Sekcija za medicinsku biokemiju, od 1980. Udruženje medicinskih biokemičara, od 1988. Društvo medicinskih biokemičara), od 1955. Sekcija za analitiku lijekova, od 1967. Sekcija za stručne radnike u javnim ljekarnama (od 1985. Sekcija za javnu ljekarničku službu i medicinsko snabdijevanje, od 1991. Sekcija za javnu ljekarničku službu), od 1974. Sekcija za prehrambeno-sanitarnu kemiju (od 1994. Sekcija za zdravstvenu ekologiju), od 1983. Sekcija za kozmetologiju, od 1990. Sekcija za farmaceutsku informatiku, od 1993. Sekcija za farmaceutske znanosti, od 1994. Sekcija za privatno ljekarništvo, od 2005. Sekcija za farmaceutsku regulativu, od 2012. Sekcija za kliničku farmaciju. Godine 1992. udruga mijenja naziv u Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD), a rad se odvija putem Udruženja farmaceuta regije Zagreba, Dalmacije, Slavonije i Baranje, Istre i Kvarnera, Podravine i Bilogore, te varaždinsko-međimurske regije.

Društvo od 1970. održava skupove pod nazivom Farmaceutski dani, a prvi Hrvatski kongres farmacije s međunarodnim sudjelovanjem organiziran je 1996. u Zagrebu. Časopis → Farmaceutski glasnik 1946. postaje stručno i znanstveno glasilo FDH-a. Godine 1951. pokreće se znanstveni časopis Acta Pharmaceutica Jugoslavica (od 1992. → Acta Pharmaceutica).

HFD je od 1991. član i suosnivač Europske federacije za farmaceutske znanosti (EUFEPS), od 1993. član Međunarodne farmaceutske federacije (FIP), od 1994. organizacije EuroPharm forum, suosnivač Hrvatske ljekarničke komore 1995., od 1999. član Farmaceutske grupacije Europske unije (PGEU).

Predsjednici Hrvatskoga farmaceutskog društva
Dalibor Bonači 1946–47., 1956–57.
Hrvoje Tartalja 1948–51., 1958–60., 1967–68.
Petar Torre 1952–53.
Dragan Marković 1954–55.
Selma Derenčin 1961–62.
Božidar Štraus 1963–64.
Marija Movrin 1965–66.
Ljubomir Mušura 1969–79.
Ivan Grgić 1980., 1985–86.
Mirjana Vrsalović 1981.
Ankica Petrović 1982.
Stipe Grubišić 1983–84.
Maja Jakševac Mikša 1987–89.
Margita Mazzi-Frleta 1990–93.
Krešimir Rukavina 1994–2014.
Darko Takač od 2015.

 


Ostali podatci
Što pročitati?

70 godina Hrvatskoga farmaceutskog društva – nacionalnoga strukovnog udruženja svih farmaceuta. U: Stella Fatović-Ferenčić, Jasenka Ferber Bogdan, Maja Jakševac Mikša: Ljekarnički dom. Od privatnog vlasništva do staleškog doma. Zagreb, 2017., 141–164.

Hrvatsko farmaceutsko društvo

Strukovna udruga farmaceuta.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1946.

Kategorije i područja