Objavljeno:
Ažurirano: 6. srpnja 2020

Drvna industrija, znanstveni časopis za pitanja drvne tehnologije → Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Pod istim nazivom izlazi od 1950. Pokrenula ga je Generalna direkcija drvne industrije Hrvatske, od 1952. izdavao ga je Institut za drvno-industrijska istraživanja (poslije Tehnički centar za drvo), a 1967. suizdavači su postali Šumarski fakultet, Poslovno udruženje proizvođača drvne industrije Zagreb i → Exportdrvo. Od 1989. izdaje ga Šumarski fakultet. Izlazi četiri puta na godinu u tiskanom i elektroničkom obliku, a objavljuje znanstvene i stručne radove domaćih i inozemnih autora iz područja iskorištavanja šuma, istraživanja svojstava i primjene drva, mehaničke i kemijske preradbe drva, svih proizvodnih grana, trgovine drvom i drvnim proizvodima. Prilozi su uglavnom na engleskom jeziku, a opisi priloga, ključne riječi i sažetci na engleskom i hrvatskom jeziku. Časopis je indeksiran u međunarodnim bazama podataka, a od 2006. dostupan je na portalu znanstvenih i stručnih časopisa RH.

Glavni urednici časopisa Drvna industrija
Stjepan Frančišković 1950–55.
Branko Matić 1956–66.
Franjo Štajduhar 1967–73.
Stanislav Bađun 1974–90.
Marijan Brežnjak 1990–91.
Božidar Petrić 1992–97.
Hrvoje Turkulin 1996–2002.
Ružica Beljo Lučić od 2003.

 


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Šumarski fakultet, Drvna industrija

Drvna industrija. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Drvna industrija
Naslovnica znanstvenoga časopisa, 2019.

Znanstveni časopis za pitanja drvne tehnologije Šumarskog fakulteta u Zagrebu.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
1950.
Povezane osobe
Bađun, Stanislav,
Beljo Lučić, Ružica,
Brežnjak, Marijan
Povezane ustanove
Šumarski fakultet
Povezana poduzeća
Exportdrvo d. d.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje