Objavljeno: .
Ažurirano: 25. svibnja 2022.

Drvna industrija, znanstveni časopis za pitanja znanosti o drvu i drvne tehnologije Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu. Pod istim nazivom izlazi od 1950. Pokrenula ga je Generalna direkcija drvne industrije Hrvatske, od 1952. izdavao ga je Institut za drvno-industrijska istraživanja (poslije Tehnički centar za drvo), a 1967. suizdavači su postali Šumarski fakultet (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije), Poslovno udruženje proizvođača drvne industrije Zagreb i → Exportdrvo. Od 1989. izdaje ga Drvnotehnološki odsjek Šumarskoga fakulteta. Izlazi četiri puta na godinu u tiskanom i elektroničkom obliku, a objavljuje znanstvene i stručne radove domaćih i inozemnih autora iz područja iskorištavanja šuma, istraživanja svojstava i primjene drva, mehaničke i kemijske preradbe drva, svih proizvodnih grana, trgovine drvom i drvnim proizvodima. Prilozi su uglavnom na engleskom jeziku, a opisi priloga, ključne riječi i sažetci na engleskom i hrvatskom jeziku. Časopis je indeksiran u međunarodnim bazama podataka (Web of Science, Scopus i dr.), a od 2006. dostupan je na portalu znanstvenih i stručnih časopisa RH.

Glavni urednici časopisa Drvna industrija
Stjepan Frančišković 1950–64.
Ivo Horvat 1965.
Branko Matić 1965–66.
Franjo Štajduhar 1967–74.
Stanislav Bađun 1974–90.
Marijan Brežnjak 1990–91.
Božidar Petrić 1991–97.
Hrvoje Turkulin 1997–2003.
Ružica Beljo Lučić od 2003.

 


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Drvna industrija

Drvna industrija. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Drvna industrija
Naslovnica znanstvenoga časopisa, 2019.

Znanstveni časopis za pitanja znanosti o drvu i drvne tehnologije Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.

Opći podatci

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje