Objavljeno: .
Ažurirano: 17. kolovoza 2021.

Brežnjak, Marijan (Zagreb, 27. IV. 1926 – Zagreb, 16. I. 2014), šumarski inženjer, stručnjak za pilansku preradbu drva.

Diplomirao je 1952. na tehničkome smjeru Šumarskog odjela Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1964. disertacijom Neke eksploatacione karakteristike tračnih pila i jarmača. Nakon diplome radio je u drvnoindustrijskim poduzećima u Klani i Delnicama. Od 1955. bio je zaposlen u Zavodu za tehnologiju drva matičnoga fakulteta, od 1977. kao redoviti profesor; umirovljen je 1991. Predavao je kolegij Pilanska prerada drva (Tehnologija masivnog drva). Bio je prodekan Drvnoindustrijskog odjela (1972–74) i dekan Fakulteta (1980–82) te dugogodišnji predstojnik Katedre za tehnologiju drva. Kao stručnjak Organizacije za ishranu i poljoprivredu pri UN-u boravio je 1965. u Mjanmaru (tada Burma). Predavao je i na Drvnom odjelu Biotehničkoga fakulteta u Ljubljani, te bio gostujući profesor na Odjelu za tehnologiju drva Visoke poljoprivredne škole u norveškom Åsu (1992).

Autor je mnogobrojnih znanstvenih radova, studija, projekata i ekspertiza iz područja pilanske tehnologije drva te udžbenika Pilanska tehnologija I–II (1997–2000). Bio je predstavnik Jugoslavije u Tehničkom savjetu SEV-a u Bratislavi (1972–74) i Komitetu za drvo Ekonomske komisije za Europu UN-a te predsjednik jedne od sekcija Međunarodnog udruženja šumarskih znanstvenih organizacija IUFRO-a (1976–84). Bio je glavni urednik časopisa → Drvna industrija (1990–91). Od 1997. počasni je član Akademije šumarskih znanosti. Od 2000. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

J. Ištvanić, I. Šafranek: In memoriam Prof. dr. sc. Marijan Brežnjak. Drvna industrija, 65(2014) 1, str. 71–73.

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo-imenik šumara, Brežnjak Marijan

Iz arhive LZMK-a

O. Piškorić: BREŽNJAK, MARIJAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, 1989., str. 308.

Brežnjak, Marijan

Šumarski inženjer, stručnjak za pilansku preradbu drva.

Opći podatci
Ime
Marijan
Prezime
Brežnjak
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 27. 04. 1926.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 16. 01. 2014.
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje