Objavljeno: .
Ažurirano: 18. svibnja 2022.

Bađun, Stanislav (Kruščić, prije Veprovac, Srbija, 28. II. 1928 – Zagreb, 27. IV. 1993), šumarski inženjer, stručnjak za drvnu tehnologiju.

Srednju školu završio je 1948. u Osijeku, a diplomirao je 1954. na Drvno-industrijskom smjeru Šumarskog odjela Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1965. disertacijom Utjecaj modrenja na fizička i mehanička svojstva crne borovine (Pinus nigra Arn.) (mentor → I. Horvat). Na fakultetskome Zavodu za tehnologiju drva radio je od 1955., od 1979. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Specijalni proizvodi od drva, Osnove tehnologije drva, Tehnološke karakteristike drva te Poznavanje materijala. Bio je dekan Fakulteta (1976–78) te prodekan Drvnotehnološkog odjela (1980–82). Stručno i znanstveno bavio se istraživanjima fizičkih i mehaničkih svojstava domaćih i stranih vrsta drva, čimbenika koji utječu na ta svojstva te njihove uloge u preradbi. Bio je pokretač i glavni urednik → Biltena znanstvenih istraživanja drvnotehnoloških institucija (1971–89), glavni urednik časopisa → Drvna industrija (1974–90), urednik područja drvne industrije → Glasnika za šumske pokuse te suradnik Šumarske enciklopedije LZ-a.


Ostali podatci
Što pročitati?

In memoriam, Dr. Stanislav Bađun. Drvna industrija, 44(1993) 1, str. 3–4.

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo-imenik šumara, Bađun Stanislav

Iz arhive LZMK-a

O. Piškorić: BAĐUN, STANISLAV.  Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 341.

Bađun, Stanislav

Šumarski inženjer, stručnjak za drvnu tehnologiju.

Opći podatci
Ime
Stanislav
Prezime
Bađun
Mjesto i datum rođenja
Kruščić (Srbija), 28. 02. 1928.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 27. 04. 1993.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje