Objavljeno: .
Ažurirano: 2. lipnja 2022.

Hrvatsko društvo za goriva i maziva (GOMA), udruga stručnjaka koji se bave poslovima razvoja, proizvodnje i primjene ugljikovodičnih goriva i maziva. Osnovano je 1964. u Zagrebu, u početku je u okviru Jugoslavenskoga društva za primjenu goriva i maziva djelovalo kao Republički odbor Hrvatske, od 1982. kao samostalno Društvo za primjenu goriva i maziva Hrvatske, a od 1991. djeluje pod današnjim nazivom. Zadatci društva su poticanje znanstvene i stručne misli u vezi s tehnologijom proizvodnje i racionalnom primjenom tekućih, plinovitih i ostalih fosilnih goriva, zaštitom okoliša, te suradnja sa specijaliziranim institucijama u zemlji i svijetu. Društvo organizira stručne skupove, međunarodne stručno-znanstvene simpozije i predavanja, izrađuje studije, analize, stručne radove vezane uz razvoj i primjenu goriva i maziva te surađuje u izradbi normi i propisa. Od osnutka Društvo izdaje časopis → Goriva i maziva, zbornike skupova te priručnike Maziva i podmazivanje (1986), Tablice na 15 °C (1987), Jugoma standardi 1972–1986, Englesko-hrvatski naftni priručni rječnik (1999). Od 2015. predsjednik je Bruno Novina.


Ostali podatci
Što pročitati?

R. Mandaković, M. Jednačak, N. Marčec Rahelić, A. Jukić: Hrvatsko društvo za goriva i maziva – 50 godina djelovanja. Goriva i maziva, 53(2014) 3, str. 197–203.

Hrvatsko društvo za goriva i maziva

Udruga stručnjaka koji se bave poslovima razvoja, proizvodnje i primjene ugljikovodičnih goriva i maziva.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1964.
Prijašnji nazivi

Društvo za primjenu goriva i maziva Hrvatske

Povezane osobe
Povezani časopisi

Kategorije i područja