Objavljeno: .
Ažurirano: 28. lipnja 2022.

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, visokoškolska i znanstvenoistraživačka ustanova Sveučilišta u Osijeku, koja izvodi sveučilišne studije u znanstvenim poljima biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma.

Fakultetski kompleks

Povijest

Povijest Fakulteta započela je 1970. osnutkom Prehrambeno-tehnološkog odjela na Visokoj poljoprivrednoj školi u Osijeku. Osnutak je potaknut razvojem prehrambene industrije Slavonije i Baranje, a na inicijativu profesora Biotehnološkog odjela Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu. Visoka poljoprivredna škola, tada s Prehrambeno-tehnološkim, Ratarskim i Stočarskim odjelom, ubrzo postaje Poljoprivredno-prehrambeno tehnološkim fakultetom (1971). Prehrambeno-tehnološki odjel (i studij), osim na Fakultetu, djelovao je i u prostorima Pedagoškoga fakulteta, Elektrometalskoga školskog centra i Tehničke škole Ruđer Bošković. Razvojem odjela i osnutkom Sveučilišta u Osijeku 1975. stvoreni su uvjeti za osamostaljenje studija te je 1976. u okviru RO Biotehničkoga znanstveno-nastavnoga centra osnovan Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek.

Istodobno s osamostaljenjem, na Tenjskoj cesti započela je izgradnja vlastitih prostora. Prvi dio kompleksa s predavaonicama, kabinetima i dekanatom završen je 1980., a suvremeni studentski i istraživački laboratoriji 1986. Godine 1989. otvorena je i knjižnica, koje prostor danas nije u uporabi. Tijekom ratnih događanja početkom 1990-ih, prostorije Fakulteta pretrpjele su veliku štetu, a zaposlenici su veći dio opreme i dio namještaja spasili preseljenjem u podrumske prostore Privredne banke u Osijeku, odn. u Zagreb 1991. Nastava za studente se tada odvijala na zagrebačkome Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu. Nakon rata Fakultet je djelovao na više lokacija u Osijeku, a od 1995. djeluje u osječkoj Tvrđi, na adresi Franje Kuhača 18 i 20. Na Fakultetu je u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima zaposleno sedamdesetak osoba, a 2020. pohađalo ga je više od 700 studenata.

Dekani fakulteta
Tomislav Lovrić 1977–79.
Predrag Novaković 1979–83.
Nikola Faller 1983–87.
Ludovik Purkart 1987–92.
Andrija Pozderović 1992–94.
Vlasta Piližota 1994–98., 2002–04.
Srećko Tomas 1998–2002., 2004–08.
Drago Šubarić 2008–17.
Jurislav Babić od 2017.

Nastava

Fakultet je u početku provodio dodiplomski studij Prehrambene tehnologije i procesnog inženjerstva u tri smjera (Prehrambeni, Prehrambeno inženjerstvo i Procesno inženjerstvo), a poslijediplomski studij prehrambenog inženjerstva osnovan je 1998. Fakultet danas provodi osam studija: preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija, diplomske sveučilišne studije Prehrambeno inženjerstvo, Procesno inženjerstvo te Znanost o hrani i nutricionizam, sveučilišni poslijediplomski studij Prehrambena tehnologija i nutricionizam te poslijediplomske specijalističke studije Sigurnost i kvaliteta hrane, Tehnologije tradicionalnih mesnih proizvoda i Nutricionizam.

Organizacija

Godine 1997. ustrojena su četiri zavoda te katedra za strane jezike. Fakultet su od 2006. činila četiri zavoda, tri samostalne katedre (za matematiku i fiziku, metodiku znanstvenog rada te za strane jezike) te Centar za razvoj i tehnološki inženjering, a danas ga čine četiri zavoda i samostalne katedre.

Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju osnovan je kao Zavod za kemiju (činile su ga Katedra za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode, Katedra za opću i analitičku kemiju, Katedra za organsku kemiju i kemiju prirodnih spojeva te Katedra za tehnologiju vode i ekologiju). Današnje ime nosi od 2006. te ga čine tri katedre: Katedra za fundamentalnu kemiju, Katedra za primijenjenu kemiju, biokemiju i instrumentalne metode te Katedra za ekologiju i toksikologiju. Dosadašnji su predstojnici zavoda bili Marijan Šeruga, Mirko Kuleš, Spomenka Kovač, Milan Čaćić i → Maja Molnar.

Zavod za prehrambene tehnologije nekada je činilo deset katedri: za prehrambeno inženjerstvo, tehnologiju voća i povrća, tehnologiju ugljikohidrata, mljekarstvo, tehnologiju mesa i ribe, higijenu i sanitaciju, ekonomiku prehrambene industrije, vinarstvo, tehnologiju ulja i masti te kemiju hrane. Suradnja je ostvarena sa Zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije te poduzećima IPK Tvornica ulja Čepin, → Zvečevo, Kandit Premijer (→ Kandit), → Sladorana, → Belje, → VIRO tvornica šećera i dr. Zavod danas okuplja pet katedri: Katedru za tehnologije prerade žitarica, Katedru za tehnologiju mesa i mlijeka, Katedru za prehrambeno inženjerstvo, Katedru za tehnologiju voća i povrća, Katedru za tehnologiju ugljikohidrata. Među predstojnicima Zavoda istaknuli su se Ljiljana Primorac, → Žaneta Ugarčić-Hardi, akademkinja → Vlasta Piližota i Đurđica Ačkar, kao i predsjednik dviju katedri → Dragan Kovačević.

Zavod za ispitivanje hrane i prehrane osnovan je kao Zavod za ispitivanje prehrane i nadzor kakvoće prehrambenih proizvoda, a današnje ime nosi od 2006. Nekada ga je činilo šest katedri: za kakvoću hrane, prehranu, mikrobiologiju, toksikologiju i prehrambenu biokemiju, biologiju te senzorske analize. Danas Zavod okuplja Katedru za kakvoću hrane, Katedru za prehranu te Katedru za biologiju i mikrobiologiju. Suradnja je ostvarena s Hrvatskom gospodarskom komorom, Županijskom komorom Osijek i Hrvatskim pčelarskim savezom za koji provodi analizu meda za potrebe državnog natjecanja. Od 2005. Zavod je ovlašten za ispitivanje kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda. Dugogodišnja je predstojnica bila → Milena Mandić, a zatim Ljiljana Primorac i Ines Banjari.

Istraživački laboratorij Zavoda za ispitivanje hrane i prehrane

Laboratorij za senzorsku analizu

Zavod za procesno inženjerstvo. Unutar zavoda nekada su djelovale katedre za tehnološke operacije, termodinamiku i reakcijsko inženjerstvo, modeliranje, optimiranje i automatizaciju, projektiranje tehnoloških procesa i konstrukcijske materijale, bioprocesno inženjerstvo te za inženjerstvo organskih i anorganskih materijala. Zavod je ostvarivao suradnju s poduzećima Orbico Split, Tvornica za preradu drva u Belišću i dr. Dugogodišnji su predstojnici bili → Srećko Tomas i Bernarda Šeruga. Današnja je predstojnica Natalija Velić​, a unutar Zavoda djeluje pet katedri: Katedra za mehaničke, toplinske i separacijske procese, Katedra za energiju, okoliš i održivi razvoj, Katedra za modeliranje, optimiranje i automatizaciju, Katedra za tehnološko projektiranje i farmaceutsko inženjerstvo te Katedra za bioprocesno inženjerstvo. Među zaposlenicima Zavoda ističe se → Stela Jokić.

Istraživački laboratorij Zavoda za procesno inženjerstvo

Samostalne katedre okupljaju nastavu iz engleskog i njemačkog jezika te tjelesne i zdravstvene kulture. Predstojnica je katedre Antonija Šarić.

Izdavaštvo

Fakultet od 2009. izdaje međunarodni znanstveno-stručni časopis → Croatian Journal of Food Science and Technology, a u suradnji s Farmaceutskim i Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Tuzli od 2012. izdavač je i međunarodnoga znanstveno-stručnog časopisa za nutricionizam i dijetetiku Hrana u zdravlju i bolesti.


Ostali podatci
Što pročitati?

30 obljetnica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku 1970/71. – 2000/01. Osijek, 2001.

35 obljetnica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku 1970/71. – 2005/06. Osijek, 2006.

40 godina Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Osijek, 2011.

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Visokoškolska i znanstvenoistraživačka ustanova Sveučilišta u Osijeku.


Kategorije i područja