Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Ugarčić-Hardi, Žaneta (Petrić) (Vinkovci, 31. 10. 1946), kemijsko-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za tehnologije preradbe žitarica.

Na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkog fakulteta u Zagrebu diplomirala je 1971., a na tehničkoj visokoj školi u Zürichu (ETH Zürich) doktorirala 1983. disertacijom Kraftmessmethode zur Bestimmung der Oberflächenspannung mittels Kegel, Kugel und Hohlencylinder unter Berüksichtigung des Wandeffektes. Radila je 1972–78. u Institutu za razvoj i istraživanja prehrambene industrije Maggi u Kempttalu (Švicarska), potom u Zavodu za tehničku kemiju tehničke visoke škole u Zürichu 1978–83., a od 1985. na Prehrambeno-tehnološkome fakultetu u Osijeku, od 2001. kao redovita profesorica. Predavala je kolegije Sirovine biljnog podrijetla, Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla, Tehnologija proizvodnje i prerade brašna, Skladištenje žitarica i proizvodnja brašna, Tehnologija pekarstva, i dr. Bila je predstojnica Zavoda za prehrambene tehnologije 1997–99. i predsjednica Katedre za tehnologije prerade žitarica. Prorektorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku bila je 2001–05. Predavala je 1992–96. i na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu. Umirovljena je 2013. Područja su njezina znanstvenoga i stručnoga interesa unapređenje kakvoće, trajnosti i funkcionalnosti proizvoda na bazi pšenice. Autorica je udžbenika Uvod u tehnologiju mljevenja pšenice (2000) i skripta Tehnologija proizvodnje i prerade brašna (1999). Članica je HATZ-a od 2002. te dobitnica nagrade za životno djelo Moć znanja 2009.

Ugarčić-Hardi, Žaneta
Inženjerka kemijske tehnologije, stručnjakinja za tehnologije preradbe žitarica.

Opći podatci
Ime
Žaneta
Prezime
Ugarčić-Hardi (Petrić)
Mjesto i datum rođenja
Vinkovci, 31. 10. 1946.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija