Uže područje: prehrambeno inženjerstvo


Aleksander, Samuel (Alexander; Samuel David, Samuel Dragutin) (Zagreb, 13. VII. 1862 – Zagreb, 8. III. 1943), gospodarstvenik, jedan od vodećih hrvatskih industrijalaca svoga doba.

Nakon što…

Babić, Jurislav (Gradačac, BiH, 14. III. 1978), prehrambeno-tehnološki inženjer, stručnjak za ugljikohidrate i konditorske proizvode.

Na Prehrambeno-tehnološkome fakultetu u Osijeku diplomirao je 2002. te doktorirao 2007. disertacijom Utjecaj…

Ćurić, Duška (Knin, 8. XI. 1958), prehrambeno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za uporabu žitarica u prehrambenoj industriji.

Na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1981. te doktorirala 1996. disertacijom Želatinizacija…

Dragović Uzelac, Verica (Gospić, 15. I. 1970), prehrambeno-biotehnološka inženjerka, stručnjakinja za biološki aktivne spojeve u voću, povrću i bilju.

Na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1993. i…

Galić, Kata (Drniš, 27. XI. 1958), prehrambeno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za ambalažu za pakiranje namirnica.

Na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1982. te doktorirala 1989. disertacijom Elektrokemijsko ponašanje…

Herceg, Zoran (Zagreb, 28. XI. 1969), prehrambeno-tehnološki inženjer, stručnjak za razvoj novih tehnologija procesiranja hrane.

Na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu diplomirao je 1994. te doktorirao 2000. disertacijom Utjecaj tribomehaničke mikronizacije…

Jokić, Stela (Našice, 31. VII. 1982), prehrambeno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za projektiranje tehnoloških procesa.

Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku diplomirala je 2006. i doktorirala 2011. disertacijom Matematičko modeliranje ekstrakcije…

Karlović, Damir (Zagreb, 8. VI. 1938 – Zagreb, 30. VI. 2017), biokemijski inženjer, stručnjak za tehnologiju ugljikohidrata i konditorskih proizvoda.

Na Biotehnološkom odsjeku Tehnološkoga fakulteta u…

Komes, Draženka (Varaždin, 28. IX. 1974), prehrambeno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za kave, čajeve i konditorske proizvode.

Na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1998. te doktorirala 2003. disertacijom Utjecaj…

Kovačević Ganić, Karin (Ogulin, 8. VIII. 1972), prehrambeno-biotehnološka inženjerka, stručnjakinja za tehnologiju i analitiku vina.

Na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1997. i doktorirala 2005. disertacijom Identifikacija…

Kovačević, Dragan (Osijek, 17. X. 1968), prehrambeno-tehnološki inženjer, stručnjak za termofizikalna svojstva hrane.

Na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1992. i doktorirao 1997. disertacijom Određivanje termofizikalnih svojstava…

Mandić, Milena Lela (Gornje Kusonje kraj Slatine, 6. VI. 1949), farmaceutsko-biokemijska inženjerka, stručnjakinja za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane.

Na Farmaceutsko-biokemijskome fakultetu u Zagrebu diplomirala je prehrambeno-sanitarnu kemiju…

Marchesi, Pietro (Giorgio, Alberto) (Vodnjan, 28. X. 1862 – Vodnjan, 21. VII. 1929), gospodarstvenik, pionir poljoprivredne mehanizacije u Istri.

Nakon očeve smrti vratio se sa studija…

Matasović, Danko (Čakovec, 6. VII. 1937), prehrambeno-tehnološki inženjer, promicatelj domaće znanosti o prehrani i prehrambenoj tehnologiji.

Diplomirao je 1961. na Prehrambeno-tehnološkome odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu (→ …

Molnar, Maja (Osijek, 6. VI. 1980), prehrambeno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za primjenu zelenih tehnologija u sintezi heterocikličkih spojeva.

Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku diplomirala je 2005. i doktorirala 2011.…

nova hrana, hrana i prehrambeni sastojci koji se nisu znatnije konzumirali na području EU-a prije 15. svibnja 1997. kad je prva uredba o tom pitanju stupila na snagu.

U novu…

Pokorny, Franjo (Pokorni; Franz) (Ogulin, 1828 – Zagreb, 22. VII. 1893), gospodarstvenik, utemeljitelj Tvornice likera, voćnih destilata i octa u Zagrebu iz koje se razvio današnji →…

Šubarić, Drago (Gornji Kladari, BiH, 13. X. 1963), prehrambeno-tehnološki inženjer, stručnjak za tehnologiju ugljikohidrata.

Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku diplomirao je 1988. i doktorirao 1999. disertacijom Inhibicija polifenol-oksidaze…

Tomas, Srećko (Drinovci, BiH, 23. I. 1954), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za mehaničke, toplinske i separacijske procese u prehrambenom i kemijskom inženjerstvu.

Diplomirao je 1977. na Kemijsko-tehnološkome fakultetu u…

Ugarčić-Hardi, Žaneta (Petrić) (Vinkovci, 31. 10. 1946), kemijsko-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za tehnologije preradbe žitarica.

Na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkog fakulteta u Zagrebu diplomirala je 1971., a na tehničkoj…