Objavljeno:
Ažurirano: 4. studenoga 2020

Aleksander, Samuel (Alexander; Samuel David, Samuel Dragutin) (Zagreb, 13. VII. 1862 – Zagreb, 8. III. 1943), gospodarstvenik, jedan od vodećih hrvatskih industrijalaca svoga doba.

Nakon što je završio Trgovačku akademiju u Grazu zaposlio se u očevu poduzeću u Zagrebu, a od 1880. vodio je podružnicu očeve trgovine u Sisku. Ubrzo (1893) je kupio sisačku pivovaru i uz nju izgradio tvornicu slada. Početkom XX. st. postao je dioničar Kraljevske povlaštene zagrebačke tvornice koža, u upravljanju kojom je i aktivno sudjelovao. Godine 1912. kupio je Zagrebačku dioničku pivovaru i tvornicu slada (→ Zagrebačka pivovara). U Zagreb se preselio 1915. i od tada je sudjelovao u radu mnogih industrijskih i bankarskih institucija (od 1919. bio je predsjednik Zemaljskog saveza hrvatsko-slavonskih industrijalaca, a bio je i član nadzornog odbora i ravnateljstva Hrvatske eskomptne banke, predsjednik Privredne štampe d. d., a sudjelovao je u osnivanju Zagrebačkog zbora, danas Zagrebačkog velesajma, i Zagrebačke burze). Jedan je od inicijatora osnivanja zagrebačke Tehničke visoke škole i Više komercijalno-ekonomske škole.

Prva hrvatska tvornica ulja, Branimirova ulica, Zagreb

Osnovao je Prvu hrvatsku tvornicu ulja d. d. (1916. s bratom Šandorom) i Dioničko društvo za kemičke proizvode Danica (1907). Do 1929. osnovao je još Ugljenokopno dioničko društvo Mirna, Dioničko društvo za građevnu industriju Zagorka i Dioničko društvo za kemičku industriju Titanit, a sudjelovao je i u osnivanju Tvornice portlandcementa Croatia u Podsusedu. Tekstove gospodarske tematike objavljivao je u stručnoj periodici.


Ostali podatci
Što pročitati?

I. Mirnik: Obitelj Alexander ili kratka kronika izbrisanog vremena. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 28(1995) 1, str. 96–127.

Iz arhive LZMK-a

M. Despot: ALEKSANDER, SAMUEL D. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 71–72.

Aleksander, Samuel

Gospodarstvenik, jedan od vodećih hrvatskih industrijalaca svoga doba.

Opći podatci
Ime
Samuel (Samuel David, Samuel Dragutin)
Prezime
Aleksander (Alexander)
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 13. 07. 1862.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 08. 03. 1943.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja