Objavljeno: .
Ažurirano: 28. listopada 2021.

Lelas, Vesna (Zagreb, 28. VII. 1947), biotehnološka inženjerka, stručnjakinja za prehrambeno inženjerstvo.

U Zagrebu je 1972. diplomirala na Biotehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta (→ Prehrambeno-biotehnološki fakultet), gdje je 1985. doktorirala disertacijom Proučavanje termofizičkih svojstava tekuće hrane na modelnim i realnim sistemima u području niskih temperatura s pomoću diferencijalne termičke analize (DTA) (mentor → T. Lovrić). Na Fakultetu je radila od 1973., kao redovita profesorica od 1997. i prodekanica 1995–2001. Predavala je kolegije Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo, Procesi konzerviranja hrane, Procesi pripreme hrane i Fizikalna svojstva složenih sustava hrane. Bila je pročelnica Laboratorija za procesno-prehrambeno inženjerstvo (1991–2013) i predstojnica Zavoda za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo (2007–09). Osnovala je doktorski studij Prehrambena tehnologija, kojega je bila prva voditeljica (2006–14). Umirovljena je 2014.

Bavila se prehrambenim inženjerstvom, konzerviranjem hrane, netermičkim tehnologijama procesiranja hrane te funkcionalnim svojstvima hrane. Autorica je udžbenika Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo I (2006) i Procesi pripreme hrane (2008). Dobitnica je Godišnje državne nagrade za znanost (2003) i odlikovanja predsjednika RH za znanstveni rad Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1998). Bila je predsjednica udruženja Hrvatska permakultura (1996–99). Članica je HATZ-a od 2010. te dobitnica Nagrade »Rikard Podhorsky« (2012).

Lelas, Vesna

Biotehnološka inženjerka i stručnjakinja za prehrambeno inženjerstvo.

Opći podatci
Ime
Vesna
Prezime
Lelas
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 28. 07. 1947.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija