Objavljeno: .
Ažurirano: 7. lipnja 2022.

Lovrić, Tomislav (Baška, 10. XII. 1925 – Zagreb, 2. III. 2020), prehrambeno-tehnološki inženjer, stručnjak za procese u pripremi i preradbi hrane.

U Zagrebu je diplomirao na Poljoprivredno-šumarskome fakultetu (→ Agronomski fakultet) 1952. i na Tehnološkome fakultetu 1959., gdje je i doktorirao 1964. disertacijom Utjecaj fizikalnih i kemijskih faktora na obojenost i stabilnost nativne boje kod proizvodnje i skladištenja sokova višnje i kupine. Radio je 1952–57. u tvornici za preradbu ribe Mirna u Rovinju, Tvornici metalne ambalaže u Rijeci te u prehrambenom pogonu Bodulka u Baški. Od 1957. radio je na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu (→ Prehrambeno-biotehnološki fakultet), od 1972. kao redoviti profesor. Utemeljio je i predavao kolegije Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inženjerstva, Tehnologija konzerviranja i prerade voća i povrća, Tehnološko projektiranje, Znanost o hrani, Prehrambeno inženjerstvo te Razvoj proizvoda i procesa prehrambene industrije. Utemeljio je 1986. Laboratorij za procese prehrambene industrije te bio dekan Fakulteta (1980–84). Bio je prorektor Sveučilišta u Zagrebu 1972–76. te suosnivač (1962) i ravnatelj Prehrambeno-biotehnološkog instituta u Zagrebu (1984–89). Umirovljen je 1996. Predavao je i na Prehrambeno-tehnološkome fakultetu u Osijeku, kojega je 1976–80. bio prvi dekan, te na fakultetima prehrambeno-tehnološkoga smjera u Ljubljani i Tuzli.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa bila procesi u pripremi i preradbi hrane, posebno voća i povrća, te u proizvodnji pripremljene, polupripremljene i lako pripremljive hrane. Izradio je više projekata za izgradnju objekata i postrojenja prehrambene industrije u Hrvatskoj. Autor je priručnika Konzerviranje i prerada voća i povrća (s V. Piližota i T. Genter, 1994) i udžbenika Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inženjerstva (2003). Dobitnik je Nagrade »Nikola Tesla« (1982), Nagrade HAZU-a (1997) i Nagrade za životno djelo (2006). Od 1993. bio je član HATZ-a. Od 1998. bio je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

50 godina studija prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma 1956–2006. Zagreb, 2006., str. 249–251., 258–263. i 583.

V. Piližota i J. Hribar: In memoriam. Food Technology and Biotechnology, 58(2020) 1, str. 98–100.

Iz arhive LZMK-a

LOVRIĆ, TOMISLAV. Hrvatski biografski leksikon, mrežno izdanje, 2020.

Lovrić, Tomislav

Prehrambeno-tehnološki inženjer, stručnjak za procese u pripremi i preradbi hrane.

Opći podatci
Ime
Tomislav
Prezime
Lovrić
Mjesto i datum rođenja
Baška na Krku, 10. 12. 1925.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 02. 03. 2020.
Povezana poduzeća
Nagrada
državne nagrade za znanost,
Nagrada HAZU

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija