Autor: V. Lelas
Objavljeno: .
Ažurirano: 9. lipnja 2022.

nova hrana, hrana i prehrambeni sastojci koji se nisu znatnije konzumirali na području EU-a prije 15. svibnja 1997. kad je prva uredba o tom pitanju stupila na snagu.

U novu hranu ubrajaju se sljedeće skupine proizvoda: hrana s novom ili namjerno izmijenjenom molekularnom strukturom koja ne uključuje genetičku modifikaciju, koja se sastoji ili je proizvedena od tvari mineralnoga podrijetla ili je iz njih izolirana ili ona koja se sastoji ili je proizvedena od biljaka i životinja ili njihovih dijelova ili je iz njih izolirana (osim kada ta hrana ima povijest sigurne uporabe unutar EU-a). To mogu biti hrana i sastojci hrane koji se sastoje ili su izolirani iz mikroorganizama, gljiva ili algi, ona dobivena tehnološkim postupkom koji se do sada nije rabio, a uzrokuje znatne promjene u sastavu ili strukturi hrane ili sastojaka hrane što utječe na njihovu prehrambenu vrijednost, čovjekov metabolizam ili razinu tvari neprihvatljivih za prehranu ljudi.

Sušene i prešane nori alge

Nova hrana su: novi izvori nutrijenata (ulje dokosaheksaenoične kiseline, DHA iz mikroalgi ili beta-glukan izdvojen iz kvasca), poljoprivredni proizvodi iz trećih zemalja (chia sjemenke), biljni ekstrakti (bjelančevina uljane repice) i hrana proizvedena novim postupcima (kruh, mlijeko ili gljive tretirani ultraljubičastim svjetlom radi povećanja količine vitamina D).

Jogurt s dodatkom chia sjemenki

Prve zakone vezane uz novu hranu Europski parlament i Vijeće donijeli su 1997., a dopunili 2015 (u primjeni od početka 2018). Novim dopunama poboljšana je učinkovitost postupka odobravanja nove hrane što je potaknulo inovacije u prehrambenom sektoru, proširilo izbor hrane koja je dostupna europskim potrošačima, ali ih i dodatno zaštitilo. Prigodom prvoga stavljanja na tržište subjekt u poslovanju hranom mora podnijeti zahtjev nadležnomu tijelu (u Hrvatskoj Povjerenstvu za novu hranu Ministarstva zdravstva), a nakon donošenja pozitivne odluke zahtjevi za odobrenje upućuju se Europskoj komisiji koja se pri donošenju odluke savjetuje s Europskom agencijom za sigurnost hrane. Odobrena nova hrana stavlja se na Popis (katalog) nove hrane Europske unije i može se nalaziti na njezinu tržištu sve dok se poštuju uvjeti za uporabu i zahtjevi za njezino označivanje.


Ostali podatci
Što pročitati?

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Europska komisija,  Nova hrana

nova hrana

Hrana i prehrambeni sastojci koji se prije 15. svibnja 1997. nisu znatnije konzumirali na području EU-a.

Kategorije i područja