Objavljeno: .
Ažurirano: 3. siječnja 2022.

Matasović, Danko (Čakovec, 6. VII. 1937), prehrambeno-tehnološki inženjer, promicatelj domaće znanosti o prehrani i prehrambenoj tehnologiji.

Diplomirao je 1961. na Prehrambeno-tehnološkome odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu (→ Prehrambeno-biotehnološki fakultet; PBF), a doktorirao 1968. tezom Prilog poznavanju strukture i kondenzacije izoliranog alkalnog lignina bjelogorice (mentor → M. Laćan). Bio je asistent u Istraživačkom institutu → Plive (od 1961) i u Institutu za organsku kemiju i biokemiju (1962–65) te profesor organske kemije i procesa u organskoj kemijskoj industriji na Višoj kemijskoj školi (od 1965) u Zagrebu. U prehrambenoj industriji → Franck radio je kao rukovoditelj odjela razvoja i kontrole (od 1969), na poslovima istraživanja i razvoja (od 1989) i kao rukovoditelj službe tehnologije i razvoja (od 1996. do umirovljenja 1999). U SOUR-u Cibona u Zagrebu djelovao je kao pomoćnik predsjednika (od 1976), vršitelj dužnosti predsjednika (od 1983) i član Poslovodnog odbora (do 1989). U Prehrambeno-tehnološkom institutu u Zagrebu (od 1985. Zavod za poznavanje i kontrolu namirnica PBF-a) bio je znanstveni suradnik (od 1966) i znanstveni savjetnik (od 1976), a na Tehnološkome fakultetu znanstveni savjetnik (od 1979). Većinu djelovanja posvetio je promicanju domaće znanosti o prehrani, prehrambenoj tehnologiji i zakonskoj regulativi u gospodarstvu i trgovini. Napisao je nekoliko knjiga i udžbenika za strukovne škole (Mali vodič kroz razumnu prehranu, 1989; Hrana, prehrana i zdravlje, 1992; Poznavanje prehrambene robe, 1993–2003), te tristotinjak znanstvenih, znanstveno-popularnih i stručnih radova. Bio je redoviti član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (1994–2017). Suosnivač je Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (1997). Dobitnik je Nagrade »Fran Tućan« za popularizaciju biotehničkih znanosti (1990).

Matasović, Danko
Inženjer prehrambene tehnologije.

Opći podatci
Ime
Danko
Prezime
Matasović
Mjesto i datum rođenja
Čakovec, 06. 07. 1937.
Povezane osobe
Povezana poduzeća

Kategorije i područja