Objavljeno: .
Ažurirano: 16. kolovoza 2021.

Babić, Jurislav (Gradačac, BiH, 14. III. 1978), prehrambeno-tehnološki inženjer, stručnjak za ugljikohidrate i konditorske proizvode.

Na Prehrambeno-tehnološkome fakultetu u Osijeku diplomirao je 2002. te doktorirao 2007. disertacijom Utjecaj acetiliranja i dodataka na reološka i termofizikalna svojstva škroba kukuruza i tapioke (mentor → D. Šubarić). Od 2002. radi na Fakultetu, od 2016. kao redoviti profesor. Predaje kolegije Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda, Osnove tehnologije ugljikohidrata, Higijena i sanitacija i Procesi pripreme hrane. Bio je 2010–17. prodekan fakulteta, a od 2017. je dekan. Područja njegova znanstvenoga interesa su ugljikohidrati, konditorski proizvodi te sigurnost i kvaliteta hrane. Glavni je urednik časopisa Croatian Journal of Food Science and Technology od 2015. Član je HATZ-a od 2015. te dobitnik Nagrade mladom znanstveniku »Vera Johanides« 2007. i Godišnje nagrade »Rikard Podhorsky« 2016.


Ostali podatci
Što pročitati?

40 godina Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku 1970./1971. – 2010./2011. Osijek, 2011., str. 135.

Babić, Jurislav

Prehrambeno-tehnološki inženjer, stručnjak za ugljikohidrate i konditorske proizvode.

Opći podatci
Ime
Jurislav
Prezime
Babić
Mjesto i datum rođenja
Gradačac (BiH), 14. 03. 1978.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija