Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Šubarić, Drago (Gornji Kladari, BiH, 13. X. 1963), prehrambeno-tehnološki inženjer, stručnjak za tehnologiju ugljikohidrata.

Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku diplomirao je 1988. i doktorirao 1999. disertacijom Inhibicija polifenol-oksidaze u svrhu sprječavanja enzimskog posmeđivanja (mentorica → V. Piližota). Radio je 1988–90. u poduzeću Belje u Dardi kao tehnolog. Od 1990. radi na Fakultetu, od 2006. kao redoviti profesor. Predaje kolegije Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda, Tehnologija ugljikohidrata, Tehnologija škroba, Tehnologija šećera i dr. Bio je predstojnik Katedre za higijenu i sanitaciju te Katedre za tehnologiju ugljikohidrata i konditorskih proizvoda (2002–16), prodekan (2000–08) i dekan Fakulteta 2008–17., te prorektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (od 2017).

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa razvoj novih modificiranih škrobova i njihova primjena u prehrambenoj industriji, modifikacija ugljikohidrata primjenom enzimskih, kemijskih i fizikalnih postupaka i dr. Autor je udžbenika Čuvanje voća i povrća u hladnjačama s kontroliranom atmosferom (s M. Jašićem, 2010). Dobitnik je Godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti 2010. i Godišnje nagrade za znanost 2014. Član je HATZ-a od 2009. i dobitnik Godišnje nagrade HATZ-a »Rikard Podhorsky« 2012.

Šubarić, Drago
Prehrambeno-tehnološki inženjer, stručnjak za tehnologiju ugljikohidrata.

Opći podatci
Ime
Drago
Prezime
Šubarić
Mjesto i datum rođenja
Gornji Kladari (BiH), 13. 10. 1963.
Povezana poduzeća
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija