Objavljeno: .
Ažurirano: 14. lipnja 2022.

Piližota, Vlasta (Osijek, 21. VII. 1952), prehrambeno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za preradbu i konzerviranje voća i povrća.

Na Poljoprivredno-prehrambeno tehnološkome fakultetu u Osijeku (→ Prehrambeno-tehnološki fakultet) diplomirala je 1976. te na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu doktorirala 1985. disertacijom Ispitivanje tekuće i polutekuće hrane kod niskih temperatura s pomoću diferencijalne mikrokalorimetrije (mentor → T. Lovrić). Bila je 1976–78. profesorica kemije i fizike u Gimnaziji Osijek, a od 1979. radila je na Prehrambeno-tehnološkome fakultetu u Osijeku, gdje je od 1997. bila redovita profesorica. Predavala je kolegije Tehnologija konzerviranja i prerade voća i povrća, Kemija hrane te Minimalno procesirana hrana. Bila je predsjednica Katedre za tehnologiju voća i povrća 2012–16., predstojnica Zavoda za prehrambene tehnologije 2005–07. i 2009–14., prodekanica 1991–94. te dekanica Fakulteta 1994–98. i 2002–04. Umirovljena je 2019. U Europsku komisiju u Bruxellesu bila je upućena 2007–08. kao nacionalni stručnjak te je u više navrata bila službena predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (2004., 2010).

Područja su njezina znanstvenoga i stručnoga interesa preradba i konzerviranje voća i povrća, brze metode analize hrane, razvoj novih proizvoda u prehrambenoj industriji i upravljanje otpadom prehrambene industrije. Autorica je knjige Konzerviranje i prerada voća i povrća (s T. Lovrićem, 1994). Bila je glavna urednica časopisa Croatian Journal of Food Science and Technology 2009–15. Dobitnica je Godišnje nagrade za znanost 2013. te Nagrade za životno djelo 2016. Od 2006. članica je HAZU-a, a od 2009. voditeljica Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU-a u Osijeku.


Ostali podatci
Što pročitati?

40 godina Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku 1970./1971. – 2010./2011. Osijek, 2011., str. 179.

Mrežne poveznice

Osobna stranica Vlaste Piližote. HAZU

Piližota, Vlasta

Prehrambeno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za preradu i konzerviranje voća i povrća.

Opći podatci
Ime
Vlasta
Prezime
Piližota
Mjesto i datum rođenja
Osijek, 21. 07. 1952.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija