Objavljeno: .
Ažurirano: 14. siječnja 2022.

Mandić, Milena Lela (Gornje Kusonje kraj Slatine, 6. VI. 1949), farmaceutsko-biokemijska inženjerka, stručnjakinja za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane.

Na Farmaceutsko-biokemijskome fakultetu u Zagrebu diplomirala je prehrambeno-sanitarnu kemiju 1972. i doktorirala 1983. disertacijom Odnos tiamina i ugljikohidrata u hrani i aktivnost transketolaze u eritrocitima. Od 1973. radila je na Prehrambeno-tehnološkome fakultetu u Osijeku, od 1997. kao redovita profesorica. Predavala je kolegije Znanost o prehrani, Dijetoterapija, Senzorske analize i dr. Bila je predstojnica Zavoda za ispitivanje hrane i prehrane 1997–99. i 2002–14., te prodekanica za znanost 1999–2002. Umirovljena je 2014.

Područja su njezina znanstvenoga i stručnoga interesa prehrana ljudi i kontrola hrane. U području nutricionizma dala je znatan doprinos u istraživanju povezanosti prehrane i kroničnih nezaraznih bolesti te je zaslužna za karakterizaciju hrvatskog meda i razvoj pčelarstva. Autorica je udžbenika i monografija Znanost o prehrani. Hrana i prehrana u čuvanju zdravlja (2003), Osnove senzorske procjene hrane (s A. Perl, 2006), Vademekum za bezbednost i senzoren kvalitet na hranata (Priručnik za sigurnost i senzorsku kvalitetu hrane, s B. Angelkovim, Lj. Primorac, Lj. Dojčinovski i S. Šulevskom, 2012), Dijetoterapija (2014), 50 godina Društva kemičara i tehnologa Osijek (s N. Bertićem, 2014) i dr. Bila je predsjednica Društva kemičara i tehnologa Osijek 2006–10. Dobitnica je Godišnje nagrade za znanost za 2008. i Nagrade za životno djelo 2014. Od 2000. članica je HATZ-a.

Mandić, Milena

Farmaceutsko-biokemijska inženjerka, stručnjakinja za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane.

Opći podatci
Ime
Milena Lela
Prezime
Mandić
Mjesto i datum rođenja
Gornje Kusonje kraj Slatine, 06. 06. 1949.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija