Objavljeno: .
Ažurirano: 5. studenoga 2021.

Jokić, Stela (Našice, 31. VII. 1982), prehrambeno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za projektiranje tehnoloških procesa.

Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku diplomirala je 2006. i doktorirala 2011. disertacijom Matematičko modeliranje ekstrakcije ulja iz zrna soje superkritičnim CO2 (mentor D. Velić). Od 2007. radi na Fakultetu, od 2019. kao redovita profesorica. Predaje kolegije Optimizacija i projektiranje industrijskih procesa, Projektiranje uređaja u procesnoj industriji, Tehnološko projektiranje i Elementi strojeva. Bila je predstojnica Katedre za projektiranje tehnoloških procesa i konstrukcijske materijale 2014–15 (danas Katedra za tehnološko projektiranje i farmaceutsko inženjerstvo), a od 2017. prodekanica je za znanost. Područja su njezina znanstvenoga i stručnoga interesa preradba ljekovitoga bilja, izolacije bioaktivnih komponenti, inovativne tehnike ekstrakcije, nusproizvodi prehrambene industrije i optimizacija industrijskih procesa. Dobitnica je Godišnje nagrade za znanstvene novake (2011), Godišnje nagrade za znanost (2015) i Godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti (2018), kao i Nagrade HATZ-a mladom znanstveniku »Vera Johanides« (2013).


Ostali podatci
Jokić, Stela
Prehrambeno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za projektiranje tehnoloških procesa.

Opći podatci
Ime
Stela
Prezime
Jokić
Mjesto i datum rođenja
Našice, 31. 07. 1982.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija