Objavljeno: .
Ažurirano: 30. rujna 2021.

Galić, Kata (Drniš, 27. XI. 1958), prehrambeno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za ambalažu za pakiranje namirnica.

Na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1982. te doktorirala 1989. disertacijom Elektrokemijsko ponašanje kositra u otopinama soli NaCl-NaNO2-NaNO3 (mentorica N. Ciković). Na Fakultetu radi od 1983., od 2001. kao redovita profesorica. Predaje kolegije Ambalaža, Ambalažni materijali i pakiranje hrane, Sigurnost upakirane hrane i Trajnost upakirane hrane. Osnovala je Katedru za pakiranje hrane, koje je 2008–09. bila pročelnica, kao i Laboratorij za pakiranje hrane, kojega je pročelnica od 2009. Bila je prodekanica 2001–03. Područje njezina znanstvenoga interesa je ambalaža za pakiranje namirnica. Autorica je udžbenika Analiza ambalažnog materijala (s N. Ciković i K. Berković, 2000) i Ambalaža za pakiranje namirnica (s I. Vujković i M. Vereš, 2007). Dobitnica je Godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti 2008. i Godišnje nagrade za znanost 2011.


Ostali podatci
Što pročitati?

50 godina studija prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma 1956–2006. Zagreb, 2006., str. 391.

Galić, Kata

Prehrambeno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za ambalažu za pakiranje namirnica.

Opći podatci
Ime
Kata
Prezime
Galić
Mjesto i datum rođenja
Drniš, 27. 11. 1958.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija