Objavljeno: .
Ažurirano: 11. studenoga 2021.

Kovačević, Dragan (Osijek, 17. X. 1968), prehrambeno-tehnološki inženjer, stručnjak za termofizikalna svojstva hrane.

Na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1992. i doktorirao 1997. disertacijom Određivanje termofizikalnih svojstava smrznute hrane (mentor → Ž. Kurtanjek). Na zagrebačkome je fakultetu radio 1992–94., a od 1995. radi na Prehrambeno-tehnološkome fakultetu u Osijeku, od 2006. kao redoviti profesor. Predaje kolegije Ekonomika prehrambene industrije, Poznavanje sirovina prehrambene industrije, Tehnologija mesa i ribe i dr. Bio je predstojnik Katedre za tehnologiju mesa i ribe 1999–2018. te Katedre za ekonomiku prehrambene industrije 2003–06. Osim rada u visokome obrazovanju, bio je saborski zastupnik 1995–99. i 2008–11., državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva RH 2004–07. te predsjednik Gradskoga vijeća Grada Osijeka 2007–12. Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa matematičko modeliranje u prehrambenoj industriji, određivanje termofizikalnih svojstava hrane, posebice mesa i ribe, te optimiranje i modeliranje procesa zamrzavanja hrane. Autor je udžbenika Kemija i tehnologija mesa i ribe (2001), Sirovine prehrambene industrije (2004), Tehnologija kulena i drugih fermentiranih kobasica (2014) te Kemija i tehnologija šunki i pršuta (2017). Potpredsjednik je Hrvatske gospodarske komore za poljoprivredu i turizam od 2018. Dobitnik je Godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti 2014. te Nagrade HAZU-a 2016.

Kovačević, Dragan
Prehrambeno-tehnološki inženjer, stručnjak za termofizikalna svojstva hrane.

Opći podatci
Ime
Dragan
Prezime
Kovačević
Mjesto i datum rođenja
Osijek, 17. 10. 1968.
Nagrada
državne nagrade za znanost,
Nagrada HAZU

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija