Objavljeno: .
Ažurirano: 22. listopada 2019.

Brodogradnja, međunarodni znanstveni časopis za teoriju i praksu brodogradnje, u izdanju Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba. Časopis je 1950. pokrenuo → Stanko Šilović, pomoćnik načelnika → Centralne uprave brodogradnje FNRJ, koja je u poslijeratnim godinama vodila ambiciozan program obnove i razvoja brodogradnje i brodograđevnih znanosti. Prvih pet brojeva časopisa posvećenog praćenju svjetskih dostignuća i promicanju domaćih ostvarenja objavljeno je u Beogradu. Od 1951. časopis je izlazio u Zagrebu, vodećem središtu brodograđevne znanosti i visokoga školstva u zemlji. Isprva ga je izdavala Centralna uprava brodogradnje, ubrzo je izdavanje 1951−67. preuzeo Brodarski naučni institut (→ Brodarski institut), 1967−80. izlazio je samostalno, od 1981. do 1991. kao glasilo poduzeća Jadranbrod (→ Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod), 1992−2013. izdavač je ponovno bio Brodarski institut, a od 2013. izlazi četiri puta godišnje u mrežnome izdanju → Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

Časopis je posvećen istraživanjima u području teorijske i eksperimentalne brodogradnje, problemima pomorstva i pomorskim tehnologijama. Cilj mu je integrirati interese u brodogradnji, pomorskom inženjerstvu, pomorstvu, unutarnjoj plovidbi, intermodalnom transportu, kao i zaštiti okoliša, sveukupnoj sigurnosti, hidrokinetičkim obnovljivim izvorima energije vjetra i valova te održivom razvoju prometa na morima, oceanima i drugim plovnim putovima. U razdoblju 1992−2013. časopis je dosegnuo najvišu razinu i prepoznatljivost u zemlji i svijetu. Redovite su mu rubrike bile Aktualnosti i prikazi s novostima iz domaće brodogradnje, Mozaik s prilozima iz svjetske brodogradnje, pomorstva i srodnih djelatnosti a promicala se i hrvatska brodograđevna baština. Danas u časopisu znanstvene radove objavljuju autori iz cijeloga svijeta na engleskom ili na hrvatskom i engleskom jeziku, a indeksiran je u vodećim međunarodnim bazama podataka.

Glavni urednici časopisa Brodogradnja
Petar Zrnić 1950.
Ivan Dragičević 1950–52.
Đuro Galeković 1953–66.
Stjepan Vekarić 1966–74.
Ante Šišul 1974–84.
Branko Lipanović 1984–88.
Dragan Štulhofer 1988–99.
Krste Juras 1999–2000.
Rajko Grubišić 2000–13.
Kalman Žiha od 2014.

 


Ostali podatci
Što pročitati?

R. Grubišić: Časopis Brodogradnja – 60 godina (1. – 4. dio). Brodogradnja, 60(2009) 1, str. 45; str. 128129; 3, str. 250252; 4 str. 360362.

Z. Barišić: Okrugli stol 60 godina časopisa Brodogradnja, Brodogradnja, 60(2009) 4, str. 459465.

Mrežne poveznice

Časopis Brodogradnja

Brodogradnja. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Brodogradnja
Naslovnica prvoga broja međunarodnoga znanstvenoga časopisa Brodogradnja, 1950., Centralna uprava brodogradnje, Beograd

Međunarodni znanstveni časopis za teoriju i praksu brodogradnje, u izdanju Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba.


Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje