Objavljeno: .
Ažurirano: 2. siječnja 2019.

Štulhofer, Dragan (Zagreb, 1. IV. 1928 − Zagreb, 9. VI. 1999), brodograđevni inženjer, stručnjak za podmorničarstvo.

Na Tehničkome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1955., magistrirao je 1973. te doktorirao 1981. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (FSB) disertacijom Analiza kriterija dimenzioniranja i razrada metode projektiranja cilindrične ljuske ukrućene prstenastim ekvidistantnim rebrima opterećene jednolikim vanjskim pritiskom (mentor → A. Vučetić). Od 1955. radio je u Brodogradilištu Jozo Lozovina − Mosor u Trogiru (→ Brodotrogir), gdje je bio voditelj Odjela izgradnje. U tvornici Ventilator u Zagrebu radio je od 1960. kao voditelj proizvodnje, a 1962−75. bio je zaposlen u → Brodarskom institutu, gdje je radio na projektu razvoja dizelsko-električne podmornice oznake B-71. Uz rad u industriji, predavao je (1960−83) na FSB-u te (1975−88) na Tehničkoj vojnoj akademiji u Zagrebu (→ Centar vojnotehničkih škola KoV JNA General armije Ivan Gošnjak).

Područje je njegova znanstvenoga i stručnoga interesa bilo podmorničarstvo, ponajviše čvrstoća trupa podmornica. Osmislio je optimizacijski proračun koji omogućuje projektiranje valjkastoga dijela čvrstoga trupa na racionalan način, bez uporabe naprednih optimizacijskih alata. Bio je član Jugoslavenskog registra brodova (danas Hrvatski registar brodova; 1958−81) te urednik časopisa Brodogradnja (1988–99). Autor je knjige O glavnim naprezanjima dvoosno napregnutog stanja (1987).

Štulhofer, Dragan
Strojarski inženjer, stručnjak za podmorničarstvo.

Opći podatci
Ime
Dragan
Prezime
Štulhofer
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 01. 04. 1928.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 09. 06. 1999.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Povezani časopisi

Kategorije i područja