Objavljeno: .
Ažurirano: 8. studenoga 2018.

Vučetić, Antun (Andrijevica, Crna Gora, 15. V. 1924 – Rijeka, 5. V. 1988), strojarski inženjer, stručnjak za primijenjenu mehaniku.

Na Tehničkome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1952. elektrotehniku, a 1966. doktorirao na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) disertacijom Prilog općem rješenju problema vibracije elastično oslonjenog krutog tijela (mentor → D. Bazjanac). Na tom se fakultetu zaposlio 1952. a 1973. izabran je u zvanje redovitoga profesora. Umirovljen je 1984. Predavao je Mehaniku i Teoriju oscilacija te bio predstojnik Zavoda za mehaničke konstrukcije. Usporedno je predavao i na Elektrotehničkom i Šumarskome fakultetu u Zagrebu, na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Građevinskome fakultetu u Zagrebu, Mašinskome fakultetu u Mostaru te na Tehničkoj akademiji kopnene vojske u Zagrebu. Bavio se teorijom vibracija i dinamike strojeva, te interdisciplinarnom primjenom mehanike u medicini, stomatologiji, biomehanici, ergonomiji i kriminalistici.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 234.

Vučetić, Antun
Strojarski inženjer, stručnjak za primijenjenu mehaniku.

Opći podatci
Ime
Antun
Prezime
Vučetić
Mjesto i datum rođenja
Andrijevica (Crna Gora), 15. 05. 1924.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 05. 05. 1988.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje