Objavljeno: .
Ažurirano: 19. listopada 2018.

Galeković, Đuro (Zagreb, 3. IV. 1902 – Zagreb, 21. II. 1986), brodograđevni inženjer.

Diplomirao je 1936. na brodograđevnom odjelu Tehničkoga fakulteta (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) u Zagrebu. Radio je u arsenalu u Tivtu od 1928. i plovio kao treći časnik stroja na brodovima duge plovidbe (1930–31). Bio je nastavnik na Državnoj pomorsko-trgovačkoj akademiji u Bakru (1938–43). Priključio se partizanima 1943., od 1944. djelovao je u Tehničkom odjeljenju ZAVNOH-a. Bio je šef kabineta u Ministarstvu industrije FNRJ od 1945. te viši referent → Centralne uprave brodogradnje u Beogradu 1951. Godine 1948. sudjelovao je u osnivanju → Brodarskog instituta u Zagrebu, u kojem je radio (1952–66) kao viši stručni suradnik, načelnik izdavačkog odjela te glavni i odgovorni urednik časopisa Brodogradnja. Preuzeo je i vođenje institutske stručne dokumentacije, knjižnice, tiskare i fotolaboratorija, te izradio idejne projekte za dva putnička obalna broda i projekt školskoga jedrenjaka. Umirovljen je 1967.


Ostali podatci
Što pročitati?

Đuro Galeković (1902–1986). Brodogradnja, 34(1986) 1, str. 52.

Brodarski institut 1948–1978. Zagreb, 1978., str. 99.

Iz arhive LZMK-a

T. Delibašić: GALEKOVIĆ, ĐURO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 4, 1998., str. 543–544.

Galeković, Đuro
Brodograđevni inženjer.

Opći podatci
Ime
Đuro
Prezime
Galeković
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 03. 04. 1902.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 21. 02. 1986.
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Područje