Objavljeno: .
Ažurirano: 16. listopada 2018.

Grubišić, Rajko (Zagreb, 30. VII. 1946), brodograđevni inženjer, stručnjak za statiku i dinamiku brodskih konstrukcija.

Diplomirao je 1971., magistrirao 1977. te doktorirao 1981. disertacijom Analiza spregnutih vibracija brodskog trupa (mentor → I. Senjanović) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje je zaposlen od 1971., a od 2000. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Teorija ploča i ljuski, Vibracije broda i Teorija konstrukcija. Bio je predstojnik Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku (2000–04) te voditelj Katedre za brodske konstrukcije (2007–11). Predavao je na sveučilištima u Trstu te Rostocku u Njemačkoj (1981–90). Umirovljen je 2014.

Područje njegova znanstvenog i stručnog interesa je statika i dinamika brodskih konstrukcija. Autor je udžbenika Teorija konstrukcija – statička analiza elemenata konstrukcije (1998), Teorija konstrukcija – dinamička analiza elemenata konstrukcije (2002) i Dinamička opterećenja i odziv brodskih konstrukcija (2007). Bio je glavni urednik časopisa Brodogradnja (2000–13).

Grubišić, Rajko

Brodograđevni inženjer, stručnjak za statiku i dinamiku brodskih konstrukcija.

Opći podatci
Ime
Rajko
Prezime
Grubišić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 30. 07. 1946.
Povezane osobe
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje