Objavljeno: .
Ažurirano: 6. studenoga 2018.

Žiha, Kalman (Sombor, 24. VII. 1948), brodograđevni inženjer, stručnjak za konstrukciju plovnih objekata.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu diplomirao je 1973., magistrirao 1978. i doktorirao 1989. disertacijom Projektiranje brodske konstrukcije na osnovi pouzdanosti određene statističkim postupcima (mentor → V. Žanić). Raditi je počeo u Brodograđevnoj industriji Split na primjeni računala u projektiranju, konstrukciji i proizvodnji brodova (1973−75). U Sveučilišnom računskom centru (SRCE) u Zagrebu bio je zaposlen kao informatičar u Odjelu za istraživanje, nastavu i razvoj 1975−90., a 1990−94. radio je u splitskom brodogradilištu na istraživanju i razvoju novih plovnih objekata kao viši znanstveni suradnik Instituta za razvoj. Na FSB-u, gdje je povremeno bio angažiran još od 1982., redoviti je profesor bio od 2006. Predavao je kolegije Konstrukcija broda, Osnivanje brodogradilišta, Osnove brodogradnje i dr. Bio je voditelj Laboratorija za primjenu računala u brodogradnji (1995−2002), predstojnik Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku (2000−04) te voditelj Katedre za gradnju plovnih objekata (2008−14). Umirovljen je 2014.

Autor je patenta Postupak za određivanje istisnine uzdužno deformiranih brodova (2002). Bio je znanstveni urednik časopisa Brodogradnja (2005−14), a od 2014. glavni urednik. Počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu dodijeljeno mu je 2015.

Žiha, Kalman

Brodograđevni inženjer, stručnjak za konstrukciju plovnih objekata.

Opći podatci
Ime
Kalman
Prezime
Žiha
Mjesto i datum rođenja
Sombor (Srbija), 24. 07. 1948.
Povezana poduzeća
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje