Objavljeno: .
Ažurirano: 13. travnja 2022.

Žanić, Vedran (Split, 11. VIII. 1946), brodograđevni inženjer, stručnjak za optimizaciju brodskih konstrukcija.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje diplomirao je 1971., a doktorirao 1980. disertacijom Projektiranje brodskih konstrukcija generiranjem optimalnih strukturnih varijanti, pomoću elektroničkog računala (mentor → I. Senjanović). Radio je u Brodarskom institutu u Zagrebu (1971−73). Specijalizirao se 1974−75. na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu (University of California, Berkeley). Bio je istraživač i predavač na sveučilištu Massachusetts Institute of Technology (MIT) u Bostonu (1975−76), gdje je sa Scottom Hughesom izradio jedan od prvih primjenjivih programa za optimizaciju brodske konstrukcije SHIPOPT. Godine 1976. zaposlio se u Jadranbrodu u Zagrebu, a od 1977. predavao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, na kojem je izabran za redovitoga profesora 1997. Predavao je kolegije Konstrukcija broda I−II, Čvrstoća broda, Projektiranje pomorskih konstrukcija i Statistika pomorskih konstrukcija. Bio je predstojnik Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku (1983−85) te prodekan (1995−96). Umirovljen je 2014. Bio je gostujući predavač na Sveučilištu u Sidneyu (1979).

Bavi se numeričkim metodama u analizi i projektiranju konstrukcija te na integriranim programima za osnivanje broda i projektiranje struktura na osnovi pouzdanosti. Razvio je koncepte integriranih računalnih programa, poput BIFEM-a, za analizu brodskih konstrukcija s pomoću metode konačnih elemenata (1972), te druge računalne programe za projektiranje tankostijenih struktura, proračune pouzdanosti (1980), višekriterijsku optimizaciju (1987) te paralelno procesiranje u projektiranju (1992). Od 1994. član je suradnik HAZU-a. Dobitnik je Nagrade »Nikola Tesla« (1987).


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Osobna stranica Vedrana Žanića. HAZU

Žanić, Vedran

Brodograđevni inženjer, stručnjak za optimizaciju brodskih konstrukcija.

Opći podatci
Ime
Vedran
Prezime
Žanić
Mjesto i datum rođenja
Split, 11. 08. 1946.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje