Objavljeno: .
Ažurirano: 8. prosinca 2018.

Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d. d., trgovačko društvo sa sjedištem u Zagrebu, nastalo 1997. spajanjem društava Jadranbrod – Hrvatsko brodograđevno društvo i Hrvatska brodogradnja. Do 1998. djelovalo je kao društvo s ograničenom odgovornošću. Danas djeluje ponajprije kao nadzorno i izvještajno tijelo prema Vladi RH i Europskoj komisiji u procesima privatizacije i restrukturiranja velikih hrvatskih brodogradilišta, priprema redovita službena izvješća, koordinira aktivnosti u području marketinga i prodaje. Član je Europskog udruženja brodograđevnih udruženja i proizvođača brodske opreme (SEA Europe) te Europskog udruženja brodograđevnih udruženja (CESA).

Jadranbrod – Hrvatsko brodograđevno društvo

Začetci toga koordinacijskoga tijela, koje je povezivalo brodogradilišta i hrvatske proizvođače brodske opreme u zajedničkom nastupu, ostvareni su 1963. Te su godine, imenovanjem zajedničkog inicijativnog odbora, brodogradilišta → 3.maj iz Rijeke, → Uljanik iz Pule i Split iz Splita (→ Brodosplit) pokrenula osnivanje Poslovnog udruženja pomorske brodogradnje Jadranbrod. Udruženje je registrirano i počelo s radom 1964., a iste su se godine trima osnivačima pridružila brodogradilišta Jozo Lozovina – Mosor iz Trogira (→ Brodotrogir), → Viktor Lenac iz Rijeke, Titovo brodogradilište iz Kraljevice (→ Brodogradilište Kraljevica) i Tito iz Beograda. Prvi predsjednik upravnog odbora Jadranbroda bio je Ante Jurjević Baja.

U razdoblju 1964−68. u hrvatskoj je brodogradnji jačala potreba za ujedinjavanjem brodogradilišta u učinkovitu združenu cjelinu, kako bi se kvalitetnije nosila s moćnom konkurencijom na svjetskome tržištu, na kojem je već u to doba zauzimala važno mjesto. Integracijski procesi nisu se odvijali planirano, jer su ih ometali pojedinačni interesi poduzeća, njihovih utjecajnih čelnika, kao i lokalnih zajednica u kojima su brodogradilišta djelovala. Usprkos otporima, na osnovi referenduma provedenih u pojedinim brodogradilištima 1968., dotadašnje članice Poslovnog udruženja pomorske brodogradnje Jadranbrod spojile su se u Jadranbrod – Združeno poduzeće za brodogradnju, brodoremont i proizvodnju dizelskih motora.

Najvažniji cilj integracije bila je što tješnja koordinacija, a potom i sve potpunije ujedinjavanje osnovnih djelatnosti i njihovih sastavnica u poslovnom, kadrovskom i fizičkom pogledu. Iako o ispunjenju toga cilja danas postoje različita stajališta, Jadranbrod se, usprkos stalnim organizacijskim promjenama te slabostima u djelovanju, do 1991. uspio na svjetskom brodograđevno-pomorskom tržištu afirmirati kao ugledan čimbenik te vjerodostojan predstavnik i promicatelj brodogradnje i gospodarstva SFRJ, odn. Hrvatske. Istodobno, uspješnim ugovaranjem gradnje i uglavnom pravodobnom isporukom raznovrsnog brodovlja istaknutim svjetskim brodarskim tvrtkama, hrvatska brodogradilišta združena u Jadranbrod znatno su pridonosila trgovinskoj razmjeni zemlje.

Nakon osamostaljenja RH, Združeno poduzeće Jadranbrod preoblikovano je 1991. u poslovnu zajednicu Jadranbrod – Hrvatsko brodograđevno društvo. Društvo je i u novim uvjetima i uz mnoge promjene u zadaćama i ovlastima zadržalo ulogu koordinacijskoga tijela koje je povezivalo hrvatska brodogradilišta i proizvođače brodske opreme.

Odlukom Vlade RH 1994. osnovano je trgovačko društvo Hrvatska brodogradnja s ciljem oblikovanja i ostvarivanja interesa države kao nositelja vlasništva nad pojedinim brodogradilištima. U osnovi je to bilo korporativno tijelo koje je trebalo koordinirati nastup hrvatske brodogradnje na međunarodnome tržištu, a 1997. prirodnim se slijedom spojilo s poduzećem Jadranbrod – brodograđevnim društvom.

Čelnici poduzeća Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod 1964–2016.
Ante Jurjević Baja 1964.
Josip Kopinič 1964–65.
Ante Mezulić 1966–68.
Ilija Marjanović 1968–72.
Ante Šišul 1973–74.
Sergej Lukeš 1974–79.
Ivo Vrandečić 1979–90.
Josip Eterović 1991.
Nada Braović 1992–97., 2000–12.
Ante Baučić 1994–97.
Ruđer Friganović 2012–14.
Siniša Ostojić 2014–

 

 


Ostali podatci
Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d. d.

Trgovačko društvo sa sjedištem u Zagrebu, nastalo 1997. spajanjem društava Jadranbrod – Hrvatsko brodograđevno društvo d. o. o. i Hrvatska brodogradnja d. o. o.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1963.
Prijašnji nazivi

Poslovno udruženje pomorske brodogradnje Jadranbrod (1963−68)

Jadranbrod – Združeno poduzeće za brodogradnju, brodoremont i proizvodnju dizelskih motora (1968−91)

Jadranbrod – Hrvatsko brodograđevno društvo (1991−97)

Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod (od 1997)

Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Područje