Objavljeno: .
Ažurirano: 10. svibnja 2024.

Viesti Kluba inžinira i arhitekta, prvi hrvatski tehnički časopis, koji je izdavao → Klub inžinira i arhitekta u Zagrebu. Prvi svezak prvoga godišta tiskan je s nadnevkom 1. ožujka 1880., a uredio ga je odbor Kluba. Isprva se časopis tiskao u malim nakladama donoseći informacije o radu Kluba, javnim natječajima, priloge iz graditeljstva i tehnike, izvatke iz drugih tehničkih publikacija, razne vijesti, te oglašavajući publikacije hrvatske inženjerske udruge. Godine 1884. promijenio je naziv u Viesti Družtva inžinira i arhitekta, 1895. u Viesti Družtva inžinira i arhitekta u Hrvatskoj i Slavoniji, 1904. u Vijesti Hrvatskoga društva inžinira i arhitekta u Zagrebu, 1912. Vijesti Hrvatskog društva inžinera i arhitekta u Zagrebu i Društva inženirjev u Ljubljani, 1913. Vijesti Društva inžinera i arhitekta u Zagrebu i Društva inženirjev u Ljubljani i Društva inžinira i arhitekta u Kraljevini Dalmaciji, 1914. Inženjer. Časopis Inženjer tijekom I. svj. rata nije izlazio, a 1919. nadomjestio ga je Tehnički list, koji se također uređivao u Zagrebu. Poput svojeg nakladnika, i taj je časopis često mijenjao ime, a 1944., kada je konačno prestao izlaziti, nosio je ime Tehnički vjesnik.

Glavni urednici časopisa Viesti Kluba inžinira i arhitekta
Janko Holjac 1884., 1894–95.
Nikola Kolar 1885.
Franjo Seć 1886–90.
Matija Antolec 1890.
Valentin Lapaine 1891–94.
Josip Chvála 1895–1904.
Vinko Hlavinka 1904–09.
Mijo Filipović 1910–14.

 


Ostali podatci
Što pročitati?

Savez inženjera i tehničara Hrvatske 1878–1978. Zagreb, 1978.

Oblikovanje hrvatske inženjerske udruge (1878–1883). U: Hrvatska inženjerska udruga I. Prilog proslavi 115. obljetnice 1878–1993. Zagreb, 1993., str. 6–20.

Viesti Kluba inžinira i arhitekta
Naslovnica iz 1882., NSK, Zagreb

Prvi hrvatski tehnički časopis.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
1880.
Prestanak izlaženja
1944.
Prijašnji nazivi

Viesti Družtva inžinira i arhitekta (1884)

Viesti Družtva inžinira i arhitekta u Hrvatskoj i Slavoniji (1895)

Vijesti Hrvatskoga društva inžinira i arhitekta u Zagrebu (1904)

Vijesti Hrvatskog društva inžinera i arhitekta u Zagrebu i Društva inženirjev u Ljubljani (1912)

Vijesti Društva inžinera i arhitekta u Zagrebu i Društva inženirjev u Ljubljani i Društva inžinira i arhitekta u Kraljevini Dalmaciji (1913)

Inženjer (1914)

Povezane udruge
Klub inžinira i arhitekta u Zagrebu

Kategorije i područja
Kategorija