Objavljeno: .
Ažurirano: 15. siječnja 2024.

Chvála, Josip (Jozef) (Jince, Češka, 13. III. 1848 – Zagreb, 6. XII. 1937), građevinski inženjer, svestran građevinski stručnjak svoga doba.

Diplomirao je 1873. na Politehničkom zavodu u Pragu. Nakon završetka studija zaposlio se pri Glavnom zapovjedništvu krajiške upravne oblasti u Zagrebu, a potom je 1875–92. radio u krajiškom građevinskom uredu u Gospiću, gdje je od 1877. bio predstojnik. Radio je u različitim područjima građevinske struke: na cestama u Zrmanjskom klancu, cesti Karlobag–Sveti Juraj–Petrovo Selo–Zavalje–Lapac–Srb–Popina i cesti Ljeskovac–Plitvička jezera–Priboj–Petrovo Selo, na vodovodima u Korenici, Gospiću i Gornjem Lapcu, nadogradnji gimnazije i izgradnji novog suda s kaznionicom u Gospiću, uređenju ponora rijeke Like te potoka Otuče i Krbavice, i dr. Projektirao je i izveo dva prva željezna mosta na području Vojne krajine (1875), jedan preko rijeke Dobre u Ogulinu te drugi na cesti kraj Srijemskih Karlovaca. Od 1892. radio je u Hrvatsko-slavonskoj zemaljskoj vladi u Zagrebu kao upravitelj građevinskog odsjeka. Godine 1895. imenovan je nadinžinirom, 1906. kraljevskim tehničkim savjetnikom, a 1913. građevinskim nadsavjetnikom. Istodobno je predavao pri Kraljevskoj obrtnoj školi u Zagrebu 1897–1907. U Zagrebu je održao prvo predavanje o armiranom betonu u Hrvatskoj (1903). Umirovljen je 1919., no do 1924. nastavio je djelovati na Odsjeku, a 1924–32. pri Građevinskoj direkciji u Zagrebu. Bio je aktivni član Družtva inžinira i arhitekta u Zagrebu (isprva → Klub inžinira i arhitekta u Zagrebu), kojega je bio član odbora za sastavljanje Prerađene osnove građevnog reda za slobodni i kraljevski glavni grad Zagreb te glavni urednik glasila → Viesti Družtva inžinira i arhitekta 1895–1904. Bio je član redakcijskog odbora za izdavanje novoga Građevnog pristojbenika (1894) te je autor djela Izvješće izaslanika građevnog odsjeka Kr. zemaljske vlade o poučnom putovanju po Njemačkoj u predmetu izgradnje gradova (s G. Hermannom, 1905).


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

O. Čabrian: CHVÁLA, JOSIP. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, 1989., str. 655.

Chvála, Josip

Građevinski inženjer, svestran građevinski stručnjak svoga doba.

Opći podatci
Ime
Josip (Jozef)
Prezime
Chvála
Mjesto i datum rođenja
Jince (Češka), 13. 03. 1848.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 06. 12. 1937.
Povezane udruge
Klub inžinira i arhitekta u Zagrebu

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija