Objavljeno: .
Ažurirano: 12. ožujka 2024.

Geologia Croatica, znanstveni časopis → Hrvatskoga geološkog instituta i → Hrvatskoga geološkog društva. Izlazi s prekidima od 1911., prvotno pod nazivom Vijesti Geologijskog povjerenstva za kraljevine Hrvatsku-Slavoniju. Prvi je urednik bio → Dragutin Gorjanović Kramberger (sv. 4). Nakon osnivanja Geološkoga zavoda 1922. mijenja naziv u Vijesti Geološkoga zavoda u Zagrebu i do 1931. tiskaju se svega tri broja. U razdoblju 1942–44. tri broja izlaze pod naslovom Vjestnik Hrvatskog državnog geoložkog zavoda i Hrvatskog državnog geoložkog muzeja, a nakon uspostave Instituta za geološka istraživanja 1946., časopis izlazi redovito kao Geološki vjesnik od 1947., a 1992. mijenja naziv u današnji. Objavljuje izvorne znanstvene radove iz područja geologije, povijesti Zemlje, naftne geologije, znanosti o kršu s naglaskom na problematiku istraživanja na području Dinarida, jadransko-sredozemnog područja i Panonskog bazena te geologije okoliša. Izlazi tri puta na godinu na engleskom jeziku u tiskanom i elektroničkom obliku, a na portalu znanstvenih i stručnih časopisa RH dostupan je od 2006. Časopis ima međunarodno uredništvo, a izlazi uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.

Glavni urednici časopisa Geologia Croatica
Antun Takšić 1947.
Josip Ogulinac 1948–65.
Vanda Kochansky-Devide 1966–73.
Ivan Gušić 1974–79.
Dean Bošković 1980–83.
Branko Crnković 1984–90.
Ivo Velić 1992–2008.
Igor Vlahović 2002–07.
Mladen Juračić 2008–15.
Lidija Galović od 2015.

Naslovnica časopisa Vijesti geološkoga povjerenstva za kraljevine Hrvatsku-Slavoniju, 1911.

Naslovnica časopisa Vijesti geološkoga zavoda u Zagrebu, 1929.

Naslovnica časopisa Vjestnik Hrvatskog državnog geoložkog zavoda i Hrvatskog državnog geoložkog muzeja, 1942.

Naslovnica časopisa Geološki vjesnik, 1988.

Ostali podatci
Što pročitati?

A. Martek: Časopis Geologia Croatica. Od tiskane prema
elektroničkoj inačici. Knjižničar/ka: e-časopis Knjižničarskog društva Rijeka, 3(2012) 3, str. 41−58.

Mrežne poveznice

Geologia Croatica

Geologia Croatica. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Geologia Croatica
Naslovnica znanstvenoga časopisa,1992.

Znanstveni časopis Hrvatskog geološkog instituta i Hrvatskog geološkog društva.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
1911.
Prijašnji nazivi

Geološki vjesnik (1947–92)

Povezane osobe
Crnković, Branko,
Kochansky-Devidé, Vanda,
Velić, Ivo,
Vlahović, Igor

Kategorije i područja