Uže područje: geološko inženjerstvo


Mayer, Darko (Zagreb, 6. III. 1945), geološki inženjer, stručnjak za hidrogeologiju i zaštitu podzemnih voda.

Diplomirao je 1971. te doktorirao 1980. disertacijom Mogućnost zagađivanja vodonosnih slojeva kao posljedica…

Vlahović, Igor (Zagreb, 18. IX. 1965), geolog, stručnjak za geološko kartiranje, karbonatnu sedimentologiju, paleogeografiju i paleomagnetizam.

Diplomirao je 1989. te doktorirao 1999. disertacijom Karbonatni facijesi plitkovodnih taložnih sustava…