Objavljeno: .
Ažurirano: 3. studenoga 2021.

Mayer, Darko (Zagreb, 6. III. 1945), geološki inženjer, stručnjak za hidrogeologiju i zaštitu podzemnih voda.

Diplomirao je 1971. te doktorirao 1980. disertacijom Mogućnost zagađivanja vodonosnih slojeva kao posljedica hidrodinamičkih značajki užeg područja Save u SR Hrvatskoj (mentor P. Miletić) na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu. Od 1972. radio je na zagrebačkom Fakultetu, gdje je od 1993. bio redoviti profesor. Predavao je kolegije Inženjerska geologija i hidrogeologija, Zaštita podzemnih voda, Projektiranje hidrogeoloških istraživanja i Hidrogeologija krša. Bio je direktor (1988−90) i dekan (1990−91) Instituta za geologiju i mineralne sirovine u Zagrebu, predstojnik Zavoda za inženjersku geologiju, hidrogeologiju i geologiju nafte i ugljena (1995−96) te dekan Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta u Zagrebu (1996−2001). Umirovljen je 2010. Na studiju Ekoinženjerstva Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu predavao je 2004–10.

Znanstveno i stručno bavi se zaštitom i eksploatacijom podzemnih voda, hidrogeološkim projektiranjem te istraživanjima krških vodonosnih sustava. Autor je knjiga Kvaliteta i zaštita podzemnih voda (1993) i Voda (2004). Bavio se primjenom znanstvenih istraživanja u suradnji s gospodarstvom, vodio je više znanstvenih projekata te bio član više znanstvenih i stručnih udruga. Predsjednik → Hrvatskog društva za zaštitu voda (sv. 4) bio je 2002−04. Od 2004. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Mayer, Darko

Geološki inženjer, stručnjak za hidrogeologiju i zaštitu podzemnih voda.

Opći podatci
Ime
Darko
Prezime
Mayer
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 06. 03. 1945.
Povezane osobe

Kategorije i područja